Informējam, ka par receptes saņemšanu nav jāmaksā pacienta iemaksa, ja ārsts neveic pacienta apskati un konsultēšanu.

Pacienta iemaksa ir jāsedz par ģimenes ārsta vai ārsta speciālista apmeklējumu (attiecīgi 1,42 EUR vai 4,27 EUR apmērā), kura laikā tiek izvērtēts pacienta veselības stāvoklis un lemts par turpmāko ārstēšanu.

Pacienta iemaksa tiek veikta par ārsta apmeklējumu. Ja e-recepte ir izrakstīta ārsta apmeklējuma laikā, tad pacientam ir jāveic pacienta iemaksa. Savukārt, ja e-recepte ir izrakstīta bez ārsta apmeklējuma (piemēram, hroniskam pacientam) – pacienta iemaksa netiek iekasēta.

Lai iegādātos citam cilvēkam izrakstītas e-receptes zāles (piemēram, radiniekam vai kaimiņam), aptiekā:

  • jāuzrāda e-receptes ID numurs. Tas ir pieejams ārstam un pacientam (var būt izdrukāts no E-veselības portāla, kā attēls telefonā u.c.);
  • jānosauc pacienta vārds, uzvārds;
  • jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments (lai farmaceits atzīmētu sistēmā zāļu saņēmēju).

Iedzīvotājs E-veselībā var deleģēt citu cilvēku e-recepšu zāļu iegādei. Tādā gadījumā e-receptes zāles varēs iegādāties gan pacients, gan cilvēks, kurš deleģēts e-recepšu zāļu iegādei (aptiekā uzrādot tikai savu personu apliecinošu dokumentu un nosaucot pacienta vārdu, uzvārdu). Iedzīvotājs jebkurā mirklī var mainīt vai atcelt uzstādīto deleģējumu.

Aptiekā nav jānosauc cita cilvēka personas kods vai jāuzrāda viņa personu apliecinošs dokuments!

Šobrīd normatīvie dokumenti nenosaka kārtību, kādā medikamentu utilizēšana jāveic iedzīvotājiem. Protams, nederīgus vai derīguma termiņu zaudējušus medikamentus nebūtu vēlams izmest kopā ar saimnieciskajiem atkritumiem vai kanalizācijā. Tai pat laikā neviens normatīvais akts neparedz obligātu prasību iedzīvotājiem medikamentus atgriezt aptiekā un aptiekai prasību obligāti tos pieņemt.

Pēc Veselības inspekcijas rīcībā esošās informācijas, aptiekas saviem klientiem tomēr nodrošina nederīgo medikamentu utilizāciju, to finansējot no personīgā budžeta.

Ņemot vērā, ka nederīgii medikamenti, kuriem ir beidzies derīguma termiņš, ir klasificēti kā bīstami atkritumi, ražotājiem, lieltirgotavām un
aptiekām, atbilstoši prasībām normatīvajos aktos, ir noteikts, ka medikamentus jānodod bīstamo atkritumu apsaimniekotājiem to tālākai utilizēšanai.

Informācija par maksimāli pieļaujamo aptiekas cenu, zāļu pieejamību un marķējumu ir pieejama Zāļu valsts aģentūras mājaslapā: http://www.zva.gov.lv sadaļā Reģistri - atvērt meklēšanu Zāļu reģistrā.

Ko darīt, ja kompensējamo medikamentu receptē izrakstīts tāds zāļu daudzums, kas nepieciešams kursam, bet aptieka atsakās dalīt ši recepti. Pašlaik nav iespējams iegādāties visus zāļu iepakojumus uzreiz.

Šobrīd nav atļauts iegādāties pa daļām zāles, kuras izrakstītas uz īpašās receptes.

 Pacientam ir jāvienojas ar ārstu, lai izraksta kursam nepieciešamo zāļu daudzumu uz trīs receptēm, jo receptes derīguma termiņš ir 90 dienas.

 Lai nebūtu tā, ka pacients aptiekā nesaņem zāles vispār, tad aptiekā jālūdz izsniegt tādu zāļu daudzumu, kādu pacients var atļauties iegādāties vienā reizē. Šajā gadījumā  pārējo zāļu daudzumu ar to pašu recepti nevarēs izņemt (jālūdz ārstam izrakstīt atlikušo neieciešamo zāļu daudzumu uz citām receptēm).