Vēlos uzzināt, kā es, atrodoties ārvalstī, varu pieprasiit Izziņu par kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs? Izlasot informaciju, ir jauzrada origināli dokumenti, personas apliecinošs dokuments, vai ir arī iespeja, ka kāds cits to visu var veikt manā vietā, man nedodoties uz Latviju. Un vēl Latvija uzturēties 15 dienas vai pat 1 menesi, lidz tiek sagatavota izziņa. Jo diemžēl tādas iespējas nav braukāt uz Latviju. Vai to var kārtot caur Vēstniecibu? Vai tomēr pastav iespēja, ka cilvēks, kas atrodas ārvalstī, var pieprasīt un saņemt izziņu, nebraucot uz Latviju
paldies

Ja atrodaties ārvalstīs, Veselības inspekcijai izziņu kvalifikācijas atzīšanai iespējams pieprasīt elektroniski vai pa pastu. Šādā gadījumā apliecinātas dokumentu kopijas Veselības inspekcijai jānosūta ieskanētā veidā pa e-pastu: vi@vi.gov.lv vai arī pa pastu uz adresi: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012.

Pamatojoties uz 2006. gada 14. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 128 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību" (turpmāk – Noteikumi) prasībām, Veselības inspekcija izsniedz dokumentus profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs ārstniecības personām (māsām, vecmātēm), kas apliecina:

- personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju,
- personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā,
- ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionāla pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma dēļ.

Izziņas sagatavošanai Veselības inspekcijā jāiesniedz iesniegums (skatīt pielikumā), kam pievieno šādu dokumentu apliecinātas kopijas:

1. Izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments (diploms);
2. Sertifikāts specialitātē (ja tāds ir);
3. Dokuments, kas apliecina vārda/ uzvārda maiņu;
4. Izziņa no darba devēja (-iem) par profesionālo pieredzi un reputāciju darbā pēdējo piecu gadu laikā.

Ja ārvalstu kompetentā institūcija papildus pieprasa apliecināt personas labu veselību un/vai labu reputāciju, nepieciešams iesniegt aizpildītu kompetentās ārvalstu institūcijas izsniegtu pieprasījumu.

Veselības inspekcija, lai apliecinātu personas labu veselību un/vai labu reputāciju, var papildus pieprasīt šādus dokumentus:

1. Izziņu no ģimenes ārsta par personas veselības stāvokli, ja ārvalstu institūcijas izsniegtā pieprasījumā nav atzīmes par to;
2. Izziņu no darba devēja (-iem) par profesionālo pieredzi un reputāciju darbā pēdējo piecu gadu laikā (ja tāda nav iesniegta Veselības inspekcijā).

Maksa par pakalpojumu ir 50% no valstī noteiktās minimālās darba algas par katru pieprasīto dokumentu.

Papildus informācijai: tālrunis 67387662, e-pasts: sanda.osemljaka@vi.gov.lv

Kur var atšifrēt diagnozes kodus, piemēram, B038?

Diagnozes kodi tiek veidoti atbilstoši Starptautiskai slimību un veselības problēmu klasifikācijai (SSK 10). Ar SSK 10 klasifikatoru iespējams iepazīties Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapas www.spkc.gov.lv sadaļā Datubāzes > SSK 10 klasifikators.

Sveiki!
Izskatījos Jūsu majaslapā esošo informāciju, un neatradu atbildi uz sev interesejoso jautajumu!
Ir doma realizēt sen lolotu sapni par personīgo bāru!
Bet pirms sākt naudas ieguldījumus, gribētos saprast, vai man pieejamās telpas ir/var pielietot bāra/kafeijnīcas mērķim, sākotnēji tirgojot alkoholu, alkoholiskos kokteiļus, alu un alkoholiskos dzērienus? Varbūt pateiksiet, kur griezties?

Ja telpai, kurā plānojat izvietot sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu, nepieciešams higiēnas novērtējums vai Jūs plānojat nodarboties ar izbraukuma tirdzniecību, Jums var būt nepieciešams arī Veselības inspekcijas saskaņojums.

1. Ēkas (telpas) pārbūves vai funkcionālu izmaiņu gadījumā Veselības inspekcija saskaņā ar 2014.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 166. punktu veic novērtēšanu un sniedz atzinumu par objekta vai būves gatavību ekspluatācijai, tajā paredzētajām darbībām saskaņā ar higiēnas prasībām. Atzinuma sagatavošana par būves (ēkas) sagatavošanu ekspluatācijai ir maksas pakalpojums atbilstoši Veselības inspekcijas cenrādim. Cena par sniegto atzinumu atšķiras atkarībā no ēkas platības (sīkāka informācija Veselības inspekcijas mājaslapas www.vi.gov.lv sadaļā „Pakalpojumi” > „Maksas pakalpojumu cenrādis” 3.punkts).

2. Veselības inspekcija sniedz saskaņojumu izbraukuma tirdzniecībai, izvērtējot pārtikas produkta izbraukuma tirdzniecības atbilstību higiēnas normām (šis pakalpojums ir bez maksas).

Lai iegūtu informāciju par konkrētu projektu, Jums jāsazinās ar Veselības inspekcijas speciālistiem pa tālruni 67317787 darba dienās no plkst. 8:30-12:30 un no 13:00-17:00.

Ar iepriekš minēto normatīvo dokumentu saturu un prasībām Jūs varat iepazīties Veselības inspekcijas mājaslapas www.vi.gov.lv sadaļas „Normatīvie dokumenti” pakārtotā sadaļā „Vides veselība”.

Darbības ar alkoholiskiem dzērieniem reglamentē Alkoholisko dzērienu aprites likums, kurš nosaka, ka alkoholisko dzērienu tirdzniecībai ir nepieciešama speciāla atļauja (licence). Iesniegums un dokumenti licences saņemšanai iesniedzami Valsts ieņēmuma dienesta Akcīzes preču pārvaldē Rīgā, Jeruzalemes ielā 1 . Tālrunis konsultācijām 67016866.

Savukārt pārtikas aprites valsts uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests (PVD). Par normatīvo dokumentu prasībām, kas jāievēro pārtikas produktu tirdzniecībā, rekomendējam Jums konsultēties ar šīs iestādes speciālistiem. Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67095230, fakss: 67322727, e-pasts: pvd@pvd.gov.lv. Jautājumu PVD varat uzdot arī dienesta mājas lapā www.pvd.gov.lv, sadaļā Jautājumi, Par pārtikas uzraudzību.

Labdien! Sakiet lūdzu, kas ir svītru kods? Vai ir obligāti viņu atspoguļot uz iepakojuma? Un kas viņu izsniedz?

Informējam, ka Veselības inspekcijas kompetencē neietilpst jautājumi par svītru koda izsniegšanu. Informāciju par svītru kodu Jums var sniegt un tā izsniegšanu veic biedrība GS1 Latvija, kas ir Latvijas nacionālā automātiskās identifikācijas organizācija. GS1 kontakti: Brīvības ielā 149, Rīgā, tālrunis 67830822, sīkāka informācija atrodama mājaslapā: www.gs1.lv

Labdien!

Vēlos tirgot mitrās salvetes mājas uzkopšanai. Kā būtu jāmarķē šīs salvetes? Kā sadzīves ķīmija?

Mitrās salvetes mājas uzkopšanai ir izstrādājums, kurš piesūcināts ar ķīmisku vielu.

Sīkāku informāciju Jums var sniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kurš saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 4. pantu kontrolē ķīmiskās vielas tirdzniecībā esošajos izstrādājumos. PTAC tālrunis konsultācijām 65452554, sīkāka informācija mājaslapā www.ptac.gov.lv.

Labdien! Sakiet lūdzu , kur var dabūt plakātu ''Viss ir tavās rokas?''Un informatīvu materiālu Rokas nomazgai? Vai tikai no mājas lapas?

Jums interesējošos informatīvos materiālus iespējams atrast Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapā, kur pieejama informācija par informatīviem materiāliem gan drukātā veidā, gan arī elektroniski. Papildu informācija: SPKC mājaslapas www.spkc.gov.lv sadaļā Informatīvie izdevumi.

Plānojam atvērt nelielu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu un vēlamies noskaidrot, kādas atļaujas un saskaņošanas ir nepieciešamas, lai uzsāktu šādu komercdarbību? Pie kā mums būtu jāvēršas, lai uzzinātu detalizētāk par šiem nosacījumiem?

Informējam, ka pārtikas aprites valsts uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests. Par normatīvo dokumentu prasībām, kas jāievēro pārtikas produktu tirdzniecībā, rekomendējam Jums konsultēties ar šīs iestādes speciālistiem. Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67095230, fakss: 67322727, e-pasts: pvd@pvd.gov.lv.

Ja telpai, kurā plānojat izvietot sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu, nepieciešams higiēnas novērtējums vai Jūs plānojat nodarboties ar izbraukuma tirdzniecību, Jums var būt nepieciešams arī Veselības inspekcijas saskaņojums:

1. Ēkas (telpas) pārbūves vai funkcionālu izmaiņu gadījumā Veselības inspekcija saskaņā ar 2014.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 166. punktu veic novērtēšanu un sniedz atzinumu par objekta vai būves gatavību ekspluatācijai, tajā paredzētajām darbībām saskaņā ar higiēnas prasībām. Atzinuma sagatavošana par būves (ēkas) sagatavošanu ekspluatācijai ir maksas pakalpojums atbilstoši Veselības inspekcijas cenrādim (sīkāka informācija Veselības inspekcijas mājasapas sadaļā „Pakalpojumi” ).

2. Veselības inspekcija sniedz saskaņojumu izbraukuma tirdzniecībai, izvērtējot pārtikas produkta izbraukuma tirdzniecības atbilstību higiēnas normām (šis pakalpojums ir bez maksas).

Lai iegūtu informāciju par konkrētu projektu, Jums jāsazinās ar Veselības inspekcijas Rīgas reģionālo higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļu vai reģionālo kontroles nodaļu. Tālrunis informācijai 67317787.