Būvprojekti

Mājā, kurā man ir dzīvoklis atrodas kafejnīca. Kafejnīca ir izbūvējusi ventilāciju izsitot mājas fasādē caurumu un novadot gaisu no kafejnīcas virtuves nosūcējiem šajā caurumā. No šis ventilācijas manā dzīvoklī jūtama ļoti spēcīga karstas eļļas un ēdienu gatavošanas smaka. Nav iespējams atvērt logu un izvēdināt telpas, jo smaka ir neciešama. Visi garaiņi no ventilācijas nāk man tieši logā. Vai ir iespējams pārbaudīt ventilācijas izbūves likumību? Vai ir iespējams pārbaudīt ventilācijas atbilstību higiēnas prasībām kas attiecas uz kafejnīcu?

Precizējot informāciju, ar jautājumu par nelikumīgu celtniecību (ventilācijas sistēmas iekārtošanas atbilstību) nepieciešams vērsties Būvvaldē, kuras teritorijā atrodas dzīvojamā māja un kafejnīca. Rīgas pilsētas Būvvaldes adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67012803.

Savukārt par pārtikas aprites objekta darbības pārkāpumiem aicinām iesniegt iesniegumu Pārtikas veterinārā dienestā (PVD). Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67095230.

Paskaidrojam, ka Veselības inspekcija pēc Jūsu pieprasījuma var veikt higiēnas prasību ievērošanas novērtēšanu, bet šajā gadījumā tas būs maksas pakalpojums atbilstoši Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādim. Sīkāka informācija atrodama Veselības inspekcijas mājaslapas www.vi.gov.lv sadaļā Pakalpojumi. Tālrunis papildus informācijai 67317787.

Labdien, sakiet, cik ilgā laikā no iesnieguma saņemšanas brīža Jūs sagatavojat atzinumu par objekta (būves) gatavību ekspluotācijai?

Atzinums par objekta (būves) gatavību ekspluatācijai tiek sagatavots 10 darba dienu laikā no pieteikuma un dokumentu saņemšanas brīža.

Man piederošam nekustamam īpašumam ir jāizstrādā detālplānojums. Plāns ir jāizstrādā ievērojot Veselības inspekcijas nosacījumiem, kā arī ir jāsaņem Veselības inspekcijas atzinums. Kā man ir jārīkojas, kas ir jādara, lai saņemtu atzinumu?

Lai saņemtu Veselības inspekcijas nosacījumus, jāiesniedz:

1. Pieteikums (pieejams elektroniski www.vi.gov.lv sadaļā Pakalpojumi> Vides veselība > Būves);
2. Vietējās pašvaldības lēmums par detālplānojuma uzsākšanu;
3. Darba uzdevums;
4. Zemes robežu plaāns;
5. Īpašuma apliecinošie dokumenti.

Lai saņemtu Veselības inspekcijas atzinumu par detālplānojumu, jāiesniedz:

1. Pieteikums (pieejams elektroniski www.vi.gov.lv sadaļā Pakalpojumi> Vides veselība > Būves);
2. Detālplānojums (projekts);

Dokumentus var iesniegt jebkurā Veselības inspekcijas reģionālā struktūrvienībā. Lai iegūtu informāciju par konkrētu projektu un precizētu jautājumus par nepieciešamiem dokumentiem atzinuma saņemšanai, pirms dokumentu iesniegšanas aicinām Jūs sazināties ar Veselības inspekcijas speciālistiem darba dienās no plkst. 8:30-12:30 un no 13:00-17:00

Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas nodaļa
Veselības inspekcija
Klijānu ielā 7, Rīgā
LV-1012
tālrunis informācijai 67317787

Kurzemes kontroles nodaļa
Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā, LV-3001
tālrunis 63323799

Vidzemes kontroles nodaļa
L.Paegles ielā 9, Valmierā, LV-4201
tālrunis 64281130; 64281752

Zemgales kontroles nodaļa
Zemgales prospektā 3, Jelgavā, LV-3001
tālrunis 63083193; 63020038

Latgales kontroles nodaļa
Saules ielā 5, Daugavpilī, LV-5401
tālrunis 65429529

Sīkāku informāciju par apmeklētāju pieņemšanas laikiem skatīt Veselības inspekcijas mājaslapas www.vi.gov.lv sadaļā Kontakti> Apmeklētāju pieņemšana.

Vēlos norunāt konsultācijas laiku, lai apspriestu iespēju izņēmuma kārtā izbūvēt durvis no vannasistbas uz virtuvi/dzīvojamo telpu daudzstāvu daudzdzīvokļu nama dzīvokli. Vēlos izradit projektu, pakonsultēties, lūgt atļaut durvis izbūvēt pēc vēlamā projekta.

Pirms ierašanās Veselības inspekcijā aicinām Jūs zvanīt uz Veselības inspekcijas Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas nodaļas klientu pieņemšanai tālruni: 67317787, lai precizētu Jūsu interesējošos jautājumus.

Atbilstoši Jūsu e-pastā norādītajai informācijai, iespējams, Jums primāri jāvēršas Jūsu pašvaldības Būvvaldē. Tomēr, lai varētu pārrunāt Jums nepieciešamās informācijas nianses, gaidīsim Jūsu zvanu.

 

Kā var saņemt no Veselības inspekcijas atzinumu par objekta gatavību darbības uzsākšanai mācību iestādei?

Pieteikums un minētie dokumenti jāiesniedz Higiēnas novērtēšanas nodaļā Rīgā, Klijānu ielā 7 vai kādā no reģionālajām nodaļām. Sīkāku informāciju par apmeklētāju pieņemšanas laikiem skatīt Veselības inspekcijas mājaslapas www.vi.gov.lv sadaļā Kontakti > Apmeklētāju pieņemšana.

 

Gribu atvērt sporta zāli, ar ko sākt?

Sākotnēji, lai pārrunātu Jūs interesējošos jautājumus par prasībām sporta zāles ierīkošanai dzīvojamās ēkas teritorijā, aicinām Jūs vērsties vietējās pašvaldības būvvaldē. Veselības inspekcija savas kompetences ietvaros var sniegt Jums konsultāciju par higiēnas prasībām sporta zālei. Tādēļ, pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas būvvaldē, aicinām Jūs vērsties pie Veselības inspekcijas Higiēnas novērtēšanas nodaļas speciālistiem, zvanot pa tālruni 67317787 vai ierodoties uz konsultāciju klātienē - Klijānu ielā 7, Rīgā, 6. stāvā vai kādā no reģionālajām nodaļām. Sīkāku informāciju par apmeklētāju pieņemšanas laikiem skatīt šeit

 

Gribu atvērt masāžas salonu? Ar ko lai sāk?

Ja plānojat atvērt masāžas salonu, ņemot vērā Būvniecības likuma 21. pantu: „Ekspluatācijā pieņemto būvi izmanto tikai atbilstoši projektētajam lietošanas veidam”, pirmkārt, ir nepieciešams vērsties Būvvaldē.

Salonam ir nepieciešams atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai (maksas pakalpojums atbilstoši Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādim), ja to pieprasa konkrētās pašvaldības saistošie noteikumi.    

Lai saņemtu atzinumu, jāiesniedz šādi dokumenti:

1.    Pieteikums (iespējams uzrakstīt Veselības inspekcijā, Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012, 6. stāvā, 601./602. kabinetā vai elektroniski (ja ir pieejama internetbanka) portālā www.latvija.lv e-pakalpojumu „Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai”).

2.    Inventarizācijas plāns.

3.    Telpu nomas līgums vai īpašuma apliecinošie dokumenti.

4.    Paredzētās darbības īss apraksts.

Objekta higiēniskās novērtēšanas mērķis – izvērtēt telpu atbilstību paredzēto pakalpojumu īstenošanai. Atzinums tiek sniegts bez maksas.Ja Jums ir radušies papildus jautājumi, aicinām sazināties ar Veselības inspekcijas Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas  nodaļas speciālistiem pa tālruni: 67317787.

Papildu informāciju par ārstniecības iestādes reģistrāciju Ārstniecības iestāžu reģistrā iespējams saņemt Veselības inspekcijā pa tālruni 67501589.