Veselības inspekcija - Aktualitātes http://www.vi.gov.lv/ Veselības inspekcija (VI) ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas izveidota 2007.gadā. Veselības inspekcijas darbību nosaka Ministru kabineta 05.02.2008. noteikumi Nr.76 "Veselības inspekcijas nolikums". lv 2013 vi.gov.lv Thu, 14 Nov 2013 18:54:00 +0200<![CDATA[Informācija iedzīvotājiem par medicīnas centru „AURORA”]]>Veselības inspekcija  regulāri saņem informāciju,no iedzīvotājiem, par medicīnas centra „AURORA” (iepriekš AS „NOKRA”) vārdā saņemtajiem telefona zvaniem ar aicinājumu veikt, bezmaksas, veselības pārbaudi, pēc kuras tiek piedāvāts noslēgt līgumu, par dažāda veida medicīnas pakalpojumu saņemšanu, par maksu.

]]>
Tue, 16 Jul 2019 13:57:03 +0200
<![CDATA[Jūlija peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultāti]]>Veselības inspekcija  neiesaka peldēties Jūrmalas peldvietā „Vaivari”  paaugstināta mikrobioloģiskā piesārņojuma dēļ. Pārējās 56 oficiālajās peldvietās peldēties ir atļauts. Par to liecina Veselības inspekcijas 8. un 9. jūlijā veiktās peldūdens kvalitātes pārbaudes.  

]]>
Fri, 12 Jul 2019 12:55:20 +0200
<![CDATA[Informatīvās kampaņas „Uzticies pārbaudot!” atklāšana]]>Slimību profilakses un kontroles centrs kopā ar Veselības ministriju un Veselības inspekciju šodien uzsāka informatīvu kampaņu „Uzticies pārbaudot!” un aicina skaistumkopšanas nozari iesaistīties akcijā „Es Tevi nenodošu!”.

Kampaņas mērķis – informēt sabiedrību par infekcijas slimību un citu veselības risku profilaksi, saņemot invazīvos skaistumkopšanas pakalpojumus, kā arī aicināt izvēlēties drošus un legālus pakalpojumus.

]]>
Thu, 11 Jul 2019 16:27:40 +0200
<![CDATA[Dzeramā ūdens kvalitāte pēc ceļmalu piesārņojuma Zemgales apkārtnē]]>Veselības inspekcija ir izvērtējusi notikušā ceļmalu piesārņojuma Zemgales apkārtnē iespējamo ietekmi uz individuālajām dzeramā ūdens ņemšanas vietām.

]]>
Fri, 05 Jul 2019 17:04:59 +0200
<![CDATA[Iestāžu pašnovērtējums par risku mazinošiem pasākumiem ķirurģijā un anestēzijā]]>2019. gadā Veselības inspekcija ir uzaicinājusi ārstniecības iestādes, kurās tiek sniegti vispārējās anestēzijas/sedācijas pakalpojumi un veiktas ķirurģiskas operācijas, līdz š.g. 1. augustam veikt pašnovērtējumu par pasākumiem risku mazināšanai.

]]>
Mon, 01 Jul 2019 15:06:47 +0200
<![CDATA[Apmeklētāju pieņemšanas laiki]]>Veselības inspekcijai ir svarīga klientu apmierinātība un apkalpošanas kvalitāte, tāpēc ar 2019. gada 1. jūliju kļūstam vēl pieejamāki.

]]>
Mon, 01 Jul 2019 13:36:11 +0200
<![CDATA[Informē par skrīninga mamogrāfijas pakalpojumu sniedzēju pārbaudes rezultātiem]]> Ceturtdien, 20. jūnijā norisinājās sanāksme, kurā Nacionālā veselības dienesta (NVD), Veselības inspekcijas (VI) un Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra (RDC) pārstāvji iepazīstināja ārstniecības iestādes ar veiktās skrīninga mamogrāfijas pakalpojumu sniedzēju izvērtēšanas rezultātiem, sniedzot ieteikumus turpmākai darbībai.

 
]]>
Fri, 21 Jun 2019 16:35:54 +0200
<![CDATA[Daugavas peldvietā „Lucavsala” peldēties atļauts]]>Rīgā, Daugavas  peldvietā „Lucavsala” saskaņā ar atkārtoti veikto analīžu rezultātiem, peldēties atļauts.

]]>
Fri, 21 Jun 2019 16:28:31 +0200
<![CDATA[Informācija par divu zīdaiņu nāves iemesliem]]> Veselības inspekcija ir veikusi divu zīdaiņu nāves iemeslu analīzi un sagatavojusi priekšlikumus uzlabojumiem veselības aprūpes sistēmā

]]>
Mon, 17 Jun 2019 12:42:48 +0200
<![CDATA[2019. gada Jūnija peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultāti]]>Veselības inspekcija informē, ka pēc 10. un 11. jūnijā veiktajām peldūdens kvalitātes pārbaudēm ir ieteikts nepeldēties Rīgā, Daugavas peldvietā ”Lucavsala „ un Lielupes kreisā krasta peldvietā „Pasta salas peldvieta”, kur konstatēts paaugstināts mikrobioloģiskais piesārņojums.  Pārējās 55 oficiālajās peldvietās peldēties ir atļauts.

]]>
Fri, 14 Jun 2019 15:57:47 +0200
<![CDATA[Veselības inspekcija brīdina!]]>Veselības inspekcija informē, ka interneta tīmekļa vietnēs pieejami līdzekļi ar nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka veselību un  bīstamību cilvēka dzīvībai.  

]]>
Thu, 13 Jun 2019 17:07:51 +0200
<![CDATA[Izdots fundamentāls autoru kolektīva darbs]]>Kādas tiesības un pienākumus likumdevējs noteicis pacientam un kādus pienākumus tas uzliek ārstniecības personām? 2019. gada 12. jūnijā klajā nāca Pacientu tiesību likumam veltītie komentāri – fundamentāls autoru kolektīva darbs. Autoru kolektīva sastāvā ir arī Veselības inspekcijas juriste Laura Šāberte.

]]>
Thu, 13 Jun 2019 16:22:39 +0200
<![CDATA[Tipveida kontroles lapas veselības aprūpē ]]>Veselības inspekcija aicina iepazīties ar ārstniecības iestādes plānveida kontrolē pārbaudāmo normatīvo aktu prasību apjomu. 

Normatīvo aktu prasības ir sagrupētas tipveida kontroles lapās. 

]]>
Tue, 11 Jun 2019 10:44:28 +0200
<![CDATA[Plānots papildināt Valsts operatīvās medicīniskās komisijas sastāvu ]]>Lai nodrošinātu visu veselības nozares institūciju resursu iesaisti ārkārtas medicīniskajās un ārkārtas sabiedrības veselības situācijās, plānots papildināt Valsts operatīvās medicīniskās komisijas (VOMK) sastāvu. 

]]>
Thu, 06 Jun 2019 10:08:47 +0200
<![CDATA[Par medicīnas ierīces viltojumu]]>2019.gada 22.maijā no Itālijas kompetentās institūcijas Ministry of Health Directorate General of Medicines and Medical Devices saņemts ziņojums (National Competent Authority Report  -  NCAR) un Itālijas ražotāja REGENYAL LABORATORIES SRL (turpmāk -  Ražotājs) steidzams drošības paziņojums (Urgent Field Safety Notice;Ražotāja references Nr.1/2019) par medicīniskās ierīces REGENYAL IDEA  REGENYAL IDEA BODY 1X20 ml  viltojumu.  

Ierīces, kuras minēts ziņojumā, iespējams, varētu būt arī Latvijas tirgū.

]]>
Fri, 31 May 2019 16:32:34 +0200
<![CDATA[Apturēta Rigvir reģistrācija. Informācija esošajiem pacientiem!]]>Šī gada 30. maijā Zāļu valsts aģentūra (ZVA) ir apturējusi zāļu “Rigvir šķīdums injekcijām” (turpmāk – Rigvir) reģistrāciju.

Vienlaikus, reaģējot uz 38 pacientu un ārstu pieprasījumu, Veselības inspekcija (VI), ievērojot Ministru kabineta noteikumos paredzēto kārtību, kas nosaka, ka ārkārtas apstākļos izņēmuma gadījumā var atļaut piegādāt zāles pacientiem, kas ar tām jau tiek ārstēti, atļāvusi izplatīt vienu Rigvir sēriju tikai tiem melanomas pacientiem, kuriem ārstēšana jau ir uzsākta. 

]]>
Fri, 31 May 2019 16:04:01 +0200
<![CDATA[Pasta salas peldvietā peldēties atļauts]]>Lielupes kreisā krasta peldvietā „Pasta salas peldvieta” saskaņā ar atkārtoti veikto analīžu rezultātiem, peldēties atļauts.

]]>
Fri, 31 May 2019 15:27:49 +0200
<![CDATA[Par ceļmalu piesārņojumu Zemgales apkārtnē ]]>Valsts vides dienesta sniegtā informācija - http://www.vvd.gov.lv/jaunumi/2019/05/-vvd-inspektori-un-policijas-darbinieki-aiztur-vides-piesarnotaju-kas-?id=1011  

Sakarā ar, dažviet Zemgalē, notikušo augsnes piesārņojumu ceļmalā, ar nezināmas izcelsmes šķidru vielu maisījumu, Veselības inspekcija aicina notikuma vietas tuvumā (līdz ~200 m no piesārņojuma vietas) dzīvojošos iedzīvotājus ievērot piesardzības pasākumus un, pagaidām, nelietot uzturā aku ūdeni.

]]>
Thu, 30 May 2019 10:10:06 +0200
<![CDATA[Iesniegums Ārstniecības riska fondam]]>Veselības inspekcija, sākot ar 2019.gada 1.janvāri veic iesniegumu par atlīdzības pieprasījumu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu par atlīdzības izmaksām vai atteikumu izmaksāt atlīdzību no Ārstniecības riska fonda (Skatīt šeit ).

]]>
Mon, 27 May 2019 16:24:08 +0200
<![CDATA[EurInspect eksperti Veselības inspekcijā]]>  Šodien, 2019. gada 23.maijā, Veselības inspekcijā, sadarbībā ar Stichting Eurinspect  starptautisko ekspertu komandu, noritēja pasākums, kura laikā tika īstenota “Eksperta pakalpojumi veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības jomā” izpilde Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 9.2.3.0/15/I/001 “Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros”.

 

]]>
Thu, 23 May 2019 17:14:53 +0200