Veselības inspekcija - Aktualitātes http://www.vi.gov.lv/ Veselības inspekcija (VI) ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas izveidota 2007.gadā. Veselības inspekcijas darbību nosaka Ministru kabineta 05.02.2008. noteikumi Nr.76 "Veselības inspekcijas nolikums". lv 2013 vi.gov.lv Thu, 14 Nov 2013 18:54:00 +0200<![CDATA[Dzeramā ūdens kvalitāte un tā iespējamais piesārņojums plūdu rezultātā]]>Veselības inspekcija aicina plūdu skarto novadu iedzīvotājus pievērst īpašu uzmanību uzturā lietojamā dzeramā ūdens kvalitātei. Plūdu draudu gadījumā iedzīvotājiem jānodrošinās ar ūdens krājumiem. Uzturā ieteicams lietot vārītu vai fasētu dzeramo ūdeni.
 
Pirms plūdiem jāveic pasākumi, kas mazinās iespējamo  vides piesārņojumu un cilvēku veselības apdraudējumu, piemēram, jāizsūknē notekūdeņu bedres un jānodrošina, lai drošās vietās atrastos dažādas ķīmiskās vielas.
]]>
Thu, 15 Mar 2018 16:38:24 +0200
<![CDATA[Par paziņojumu iesniegšanu par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu]]>

Veselības inspekcija informē, ka atbilstoši 2011. gada 17. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 32.2 punktā noteiktajam zāļu reģistrācijas īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas ir reklāmas devēji, ir jāsniedz paziņojums par materiālā atbalsta apjomu, kas sniegta  biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm (turpmāk – Paziņojums).

 

Paziņojumi par iepriekšējā gadā sniegto materiālo vai cita veida atbalstu jāiesniedz līdz š.g. 31.martam.

 

]]>
Tue, 06 Mar 2018 12:04:43 +0200
<![CDATA[Pieejami skaidrojumi profesionāļiem par normatīvo aktu prasībām kosmētikas līdzekļu izplatītājiem]]>

Veselības inspekcija informē, ka ir papildināts informatīvais e-pakalpojums „Skaidrojumi profesionāļiem par normatīvo aktu prasību izpildi” ar informāciju par normatīvo aktu prasībām kosmētikas līdzekļu izplatītājiem.

 

]]>
Tue, 27 Feb 2018 08:42:08 +0200
<![CDATA[Stājas spēkā grozījumi dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumos]]>Š.g. 9. februārī stājas spēkā Ministru kabineta 2018. gada 6. februāra noteikumi Nr. 73 „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi). Noteikumi pieejami šeit.

]]>
Fri, 09 Feb 2018 13:21:21 +0200
<![CDATA[Eiropas Komisijas Veselības programmas projekts „Vienotā rīcība tabakas kontrolei”]]>No 2017.gada decembra visā Eiropā ir uzsākts Eiropas Komisijas Veselības programmas projekts „Vienotā rīcība tabakas kontrolei” („Joint Action on Tobacco Control”) (turpmāk - Projekts), kura īstenošana ilgs līdz 2020.gada beigām.

]]>
Fri, 02 Feb 2018 13:35:29 +0200
<![CDATA[Infografika "Medicīnisko ierīču ražošana un izplatīšana Latvijā: jaunas prasības no 2017. gada 1. decembra" ]]>Veselības inspekcijas un Zāļu valsts aģentūras sadarbības rezultātā tapusi infografika, kurā skaidrojam jaunās prasības medicīnisko ierīču ražotājiem, izplatītājiem un trešo valstu ražotāju pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas reģistrējuši komercdarbības vietu Latvijā.

Aicinām lejuplādēt infografiku šeit.

]]>
Fri, 26 Jan 2018 19:29:16 +0200
<![CDATA[Infografika "Jaunas prasības ārstniecības iestādēm medicīnisko ierīču jomā – no 2017. gada 1. decembra"]]>Aicinām ārstniecības iestādes iepazīties ar Zāļu valsts aģentūras un Veselības inspekcijas sagatavoto infografiku par jaunām prasībām medicīnisko ierīču jomā, kuras ir spēkā no 2017. gada 1. decembra.

Infografika pieejama šeit.

]]>
Fri, 26 Jan 2018 13:05:23 +0200
<![CDATA[Informācija par Rīgā nozagtām īpašo recepšu veidlapām]]>

Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka ģimenes ārstes Ilonas Timčenko īpašo recepšu veidlapas Nr. HK 329589, HK 329590 ir nozagtas. Minētajās recepšu veidlapās tika izrakstītas zāles Seretide Diskus 50/500 mikrogrami/devā pulveris inhalācijām un Foster 100/6 mikrogrami/izsmidzinājumā aerosols inhalācijām, zem spiediena, šķīdums.

]]>
Thu, 25 Jan 2018 12:12:00 +0200
<![CDATA[Par informācijas iesniegšanu LVĢMC datubāzē]]>Veselības inspekcija atgādina, ka personām, kas ražo vai ieved ķīmisko vielu vai maisījumu Latvijas teritorijā no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai no jebkuras valsts ārpus Eiropas Savienības, katru gadu jāiesniedz pārskats Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”.

]]>
Fri, 19 Jan 2018 14:27:07 +0200
<![CDATA[2017.gada 1.decembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumi Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” ]]>

Veselības inspekcija informē, ka 2017.gada 1.decembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumi Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.689), līdz ar to spēku zaudē Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumi Nr.581 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”.

Ministru kabineta noteikumi Nr.689 ir pieejami šeit.

]]>
Mon, 08 Jan 2018 13:18:35 +0200
<![CDATA[Par E-veselības sistēmas tehniskajiem traucējumiem]]>Veselības inspekcija informē, ka veicot pārbaudes savas kompetences ietvaros, tiks ņemti vērā E-veselības sistēmā novērotie tehniskie traucējumi, kas ārstniecības personām, speciālistiem un pacientiem radīja neērtības, izrakstot receptes un darbnespējas lapas.

]]>
Fri, 05 Jan 2018 18:14:58 +0200
<![CDATA[Vadlīnijas bērnu mēbelēm pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības pakalpojumu vietās]]>Veselības inspekcija atgādina, ka sākot ar 2018.gadu, līdzšinējās Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” prasības, kas nosaka mēbeļu izmēru atbilstību bērnu augumam, nomainīs Veselības inspekcijas izstrādātas saistošās vadlīnijas bērnu mēbeļu ergonomikai.

]]>
Fri, 29 Dec 2017 16:33:55 +0200
<![CDATA[Informācija par Rīgā nozagtām īpašo recepšu veidlapām]]>15.12.2017. Veselības inspekcijā ir saņemta informācija par Rīgā nozagtām īpašo recepšu veidlapām ar šādiem numuriem: HM 727237 un HM 727238.

]]>
Fri, 15 Dec 2017 08:28:52 +0200
<![CDATA[Informācija par Liepājā nozagtām īpašo recepšu veidlapām]]>07.12.2017. Veselības inspekcijā ir saņemta informācija par Liepājā nozagtām īpašo recepšu veidlapām ar šādiem numuriem: HN 633137 – HN 633161.

]]>
Fri, 08 Dec 2017 08:46:15 +0200
<![CDATA[Š.g. 1. decembrī stājas spēkā Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumi Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” ]]>

Veselības inspekcija informē, ka 2017. gada 1. decembrī stājas spēkā Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumi Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība”. Noteikumi pieejami šeit. Līdz ar to spēku zaudē Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība” un Ministru kabineta 2010. gada 6. jūlija noteikumi Nr. 608 „Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai”.

]]>
Fri, 01 Dec 2017 16:28:10 +0200
<![CDATA[Ārstniecības iestāžu ievērībai - par Ārstniecības riska fonda rēķinu]]>Veselības inspekcija aicina ārstniecības iestādes līdz gada beigām pārbaudīt un ja nepieciešams sniegt izmaiņas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistram par ārstniecības iestādēs strādājošām ārstniecības personām, to specialitātēm, nodarbinātības veidu - pamatdarbu vai blakusdarbu.

]]>
Thu, 23 Nov 2017 15:26:02 +0200
<![CDATA[Š.g. 17.novembrī spēkā stājas 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumi Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"]]>Veselības inspekcija informē, ka 2017. gada 17. novembrī stājas spēkā Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumi Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. Līdz ar to spēku zaudē Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

 

]]>
Fri, 17 Nov 2017 12:29:52 +0200
<![CDATA[Darbu Veselības inspekcijas vadītājas amatā uzsāk Indra Dreika]]>

Šodien, 1.novembrī darbu Veselības inspekcijas vadītājas amatā uzsāk Indra Dreika.

]]>
Wed, 01 Nov 2017 09:58:23 +0200
<![CDATA[Par zāļu iegādi tīmekļa vietnēs]]>Veselības inspekcija aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem dažādās  tīmekļa vietnēs iegādājoties produktus, kuriem piedēvētas ārstnieciskas īpašības un to reģistrācijas statuss valstī nav zināms. Lai mazinātu risku iegādāties viltotas vai nekvalitatīvas zāles, Inspekcija atgādina, ka drošas un efektīvas zāles ir jāiegādājas tikai licencētās tirdzniecības vietās – aptiekās vai interneta aptiekās.

]]>
Wed, 18 Oct 2017 11:55:14 +0200
<![CDATA[Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums]]>

Veselības inspekcija informē, ka 2017.gada 2.oktobrī vispārizglītojošajās skolās Latvijā ir uzsākta „Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījuma” īstenošana Veselības ministrijas Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros, kurā Inspekcija ir sadarbības partneris.

]]>
Tue, 10 Oct 2017 16:39:43 +0200