Veselības inspekcija - Aktualitātes http://www.vi.gov.lv/ Veselības inspekcija (VI) ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas izveidota 2007.gadā. Veselības inspekcijas darbību nosaka Ministru kabineta 05.02.2008. noteikumi Nr.76 "Veselības inspekcijas nolikums". lv 2013 vi.gov.lv Thu, 14 Nov 2013 18:54:00 +0200<![CDATA[Aicinām novērtēt Inspekcijas tīmekļvietni]]>

Lai iegūtu datus par lietotāju vajadzībām un izmantotu tos tīmekļvietņu kompleksai uzlabošanai tuvākajos gados, Valsts kanceleja aicina sabiedrību iesaistīties un vērtēt valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietnes, izsakot viedokli un aizpildot aptaujas anketu līdz 30. jūnijam. Aptaujas anketa pieejama šeit.

]]>
Mon, 15 May 2017 11:38:32 +0200
<![CDATA[Sākas oficiālā peldsezona ]]>

Lai gan ūdens temperatūra vēl ir zema un peldēšanai nav piemērota, oficiāli Latvijā peldsezona sākas jau pirmdien, 15. maijā.

]]>
Sat, 13 May 2017 10:13:39 +0200
<![CDATA[Veselības inspekcija aicina pievērst īpašu uzmanību grila aizdedzināšanas šķidrumu drošai lietošanai un izplatīšanai]]>Pavasaris ir laiks, kad daudzi, siltā laika mudināti, atklāj grilēšanas sezonu, kā arī veic mājokļa pavasara tīrīšanu. Gan grilēšanā, gan tīrīšanas darbos tiek izmantoti ķīmiskie maisījumi - grila aizdedzināšanas šķidrumi vai sadzīves ķīmijas līdzekļi. Tādēļ Veselības inspekcija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un pievērst uzmanību izmantoto ķīmisko maisījumu marķējumā norādītajai informācijai - ne tikai pareizai lietošanai un drošai uzglabāšanai, bet arī bīstamības piktogrammām un citiem brīdinājumiem.

]]>
Thu, 11 May 2017 13:25:24 +0200
<![CDATA[Aicinām izteikt viedokli par Veselības inspekcijas izstrādātajiem e-pakalpojumiem]]>Mūsdienu dzīves ritms uzliek savus laika ierobežojumus visam ko darām.  Ir svarīgi iemācīties jebkuru darbību veikt maksimāli ātri un efektīvi, lai tikpat ātri un kvalitatīvi saņemtu nepieciešamo atbildi. Arī Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) piedāvā pakalpojumus saņemt ne tikai klātienē vai nosūtīt nepieciešamo informāciju pa pastu, bet arī izmantojot pieejamos Inspekcijas e-pakalpojumus.

 

Tāpēc vēlamies izzināt Jūsu viedokli par Inspekcijas izstrādātajiem e-pakalpojumiem, kā arī to lietošanu un aicinām aizpildīt aptaujas anketu

]]>
Wed, 10 May 2017 16:06:05 +0200
<![CDATA[Veselības inspekcija piedalīsies uzraudzības projektā "REACH-EN-FORCE-5" ]]>Veselības inspekcija piedalīsies Eiropas ķīmisko vielu aģentūras Ieviešanas informācijas apmaiņas foruma uzraudzības projektā “REACH-EN-FORCE-5”. Projekta ietvaros tiks pārbaudīta drošības datu lapās sniegtā informācija par bīstamajām ķīmiskajām vielām un norādījumi par bīstamo vielu drošu lietošanu. Tiks pārbaudīts kā šī informācija tiek izplatīta ķīmisko vielu piegādes ķēdē.

 

]]>
Fri, 21 Apr 2017 12:15:37 +0200
<![CDATA[Komersantiem par elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu tirdzniecību]]>

Veselības inspekcija atgādina komersantiem, ka 2017. gada 20. maijā beidzas likumā „Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums” noteiktais pārejas periods, kurā vēl atļauts iztirgot arī tādas elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus, kas neatbilst šā likuma prasībām, ja attiecīgās elektroniskās cigaretes un uzpildes flakoni ir ražoti vai laisti brīvā apgrozībā līdz 2016. gada 20. novembrim.

Pēc š.g. 20. maija drīkst laist tirgū tikai likuma prasībām atbilstošus produktus, par kuriem elektroniskā veidā iesniegta informācija Vienotajā datu ievades portālā EU-CEG.

]]>
Thu, 20 Apr 2017 09:33:56 +0200
<![CDATA[Aptaujas rezultāti par Veselības inspekcijas e-pakalpojumu lietošanu]]>2014.gada oktobrī un novembrī Veselības inspekcijas mājaslapā tika veikta aptauja „Par Veselības inspekcijas e-pakalpojumu lietošanu”,kurā respondenti tika aicināti izteikt savu viedokli par Veselības inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) e-pakalpojumiem un to lietošanu. Kopumā aptauju aizpildīja 212 respondenti. Tā kā Inspekcija iepriekš nebija piedāvājusi sabiedrībai e-pakalpojumus, bija svarīgi noskaidrot sabiedrības viedokli, kas nākotnē palīdzēs pilnveidot iestādes piedāvātos e-pakalpojumus.

]]>
Tue, 18 Apr 2017 13:01:27 +0200
<![CDATA[Latvijas ārstniecības personas arī 2014.gadā retāk izvēlējās strādāt ārvalstīs]]> Salīdzinot ar lielo pieprasījumu meklēt darba iespējas ārvalstīs iepriekšējos gados, 2014.gadā pieprasījums no Latvijas ārstniecības personām pēc kvalifikācijas atzīšanas ārzemēs saglabājies līdzvērtīgs 2013. gada zemajiem rādītājiem.

]]>
Tue, 18 Apr 2017 12:53:10 +0200
<![CDATA[Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācija un pārreģistrācija personu darbavietā 2014.gadā ]]>Līdzīgi kā iepriekšējos gados Veselības inspekcija 2014.gadā veica izbraukumus uz ārstniecības iestādēm, lai nodrošinātu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrāciju un pārreģistrāciju to darbavietās. 2014.gadā reģistrācija un pārreģistrācija tika veikta četrās ārstniecības iestādēs. Kopumā šo pakalpojumu izmantoja 179 personas, kuras strādā ārpus Rīgas (salīdzinājumam: 2013.gadā – 132 personas; 2012.gadā – 237 personas).

]]>
Tue, 18 Apr 2017 12:49:08 +0200
<![CDATA[Informācija par Daugavpilī nozagtām īpašo recepšu veidlapām]]>03.04.2017. Veselības inspekcijā ir saņemta informācija par Daugavpilī nozagtām īpašo recepšu veidlapām ar šādiem numuriem: HI 008321 – HI 010000.

]]>
Mon, 10 Apr 2017 09:51:51 +0200
<![CDATA[Par paziņojumu iesniegšanu par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu]]>

Veselības inspekcija informē, ka atbilstoši 2011. gada 17. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 32.2 punktā noteiktajam zāļu reģistrācijas īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas ir reklāmas devēji, ir jāsniedz paziņojums par materiālā atbalsta apjomu, kas sniegta  biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm (turpmāk – Paziņojums).

 

Paziņojumi par iepriekšējā gadā sniegto materiālo vai cita veida atbalstu jāiesniedz līdz š.g. 31.martam.

 

]]>
Fri, 31 Mar 2017 08:35:21 +0200
<![CDATA[Tavas e-iespējas]]>Rītdien, 31.03.2017., no plkst.10:00 līdz 12:00 ikvienam būs iespēja noklausīties tiešsaistes semināru "Tavas e-iespējas", kā arī citus tiešsaistes seminārus, kuri organizēti "E-prasmju nedēļa 2017" ietvaros.

]]>
Thu, 30 Mar 2017 12:16:09 +0200
<![CDATA[Par iestāžu izslēgšanu no Ārstniecības iestāžu reģistra]]>Veselības inspekcija 2016. gada 16. decembrī savā tīmekļvietnē atgādināja, ka atbilstoši 2009. gada 6. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 10 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem veselības aprūpes jomā" 3. punkta prasībām  ārstniecības iestādēm atbilstoši savam darbības profilam katru gadu līdz 20. janvārim jāiesniedz Slimību profilakses un kontroles centram Valsts statistikas pārskatus par iepriekšējā gadā sniegtajiem pakalpojumiem (gan valsts apmaksātiem, gan valsts neapmaksātiem) .

]]>
Wed, 22 Mar 2017 14:09:45 +0200
<![CDATA[Legionelloze: profilakses pasākumi dzīvojamo un sabiedrisko ēku apsaimniekotājiem, ūdens lietotājiem]]>Noderīga informācija ikvienam par profilakses pasākumiem, kas jāievēro dzīvojamo un sabiedrisko ēku apsaimniekotājiem, kā arī ūdens lietotājiem.

]]>
Thu, 16 Mar 2017 13:52:04 +0200
<![CDATA[Par informācijas iesniegšanu LVĢMC datubāzē]]>Veselības inspekcija atgādina, ka personām, kas ražo vai ieved Latvijas teritorijā ķīmisko vielu vai maisījumu no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai no jebkuras valsts ārpus Eiropas Savienības, katru gadu elektroniski jāaizpilda un jāiesniedz pārskats Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (turpmāk – LVĢMC), saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 795).

Pārskats par iepriekšējo kalendāra gadu jāiesniedz līdz attiecīgā nākamā gada 1. martam.

]]>
Tue, 14 Mar 2017 08:22:49 +0200
<![CDATA[Informācija par Rīgā nozagtām īpašo recepšu veidlapām]]>10.03.2017. Veselības inspekcijā ir saņemta informācija par Rīgā nozagtām īpašo recepšu veidlapām ar šādiem numuriem: HG 531801-531900, 531901-532000.  

]]>
Fri, 10 Mar 2017 11:18:01 +0200
<![CDATA[Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums]]>Veselības inspekcija  informē, ka 2017.gada martā ir uzsākts īstenot Eiropas Savienības fonda projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 (turpmāk - Projekts) darbību Nr.6.1.16  “Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums”, kas turpināsies līdz 2022.gada decembrim.

]]>
Thu, 09 Mar 2017 16:27:53 +0200
<![CDATA[Aicinām izteikt viedokli par Veselības inspekcijas izstrādātajiem e-pakalpojumiem]]>Mūsdienu dzīves ritms uzliek savus laika ierobežojumus visam ko darām.  Ir svarīgi iemācīties jebkuru darbību veikt maksimāli ātri un efektīvi, lai tikpat ātri un kvalitatīvi saņemtu nepieciešamo atbildi. Arī Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) piedāvā pakalpojumus saņemt ne tikai klātienē vai nosūtīt nepieciešamo informāciju pa pastu, bet arī izmantojot pieejamos Inspekcijas e-pakalpojumus.

 

Tāpēc vēlamies izzināt Jūsu viedokli par Inspekcijas izstrādātajiem e-pakalpojumiem, kā arī to lietošanu un aicinām aizpildīt aptaujas anketu

]]>
Thu, 09 Mar 2017 14:41:31 +0200
<![CDATA[Veselības inspekcija brīdina: elektronisko cigarešu uzpildes šķidrumu netīša norīšana rada bīstamību cilvēku veselībai un dzīvībai]]>Veselības inspekcija brīdina, ka elektronisko cigarešu uzpildes šķidrums rada bīstamību cilvēku veselībai un dzīvībai, ja tas tiek netīši norīts. Nikotīns ne vien izraisa spēcīgu atkarību, bet ir akūti toksisks (indīgs), to uzņemot caur ādu, ieelpojot un it īpaši norijot.

]]>
Mon, 27 Feb 2017 16:48:56 +0200
<![CDATA[Par pilnvērtīgas un drošas veselības aprūpes saņemšanu]]>Veselības inspekcija aicina – saņem pilnvērtīgu un drošu veselības aprūpi - pārliecinoties par veselības aprūpes pakalpojumu, ārstu un ārstniecības iestādi!

]]>
Fri, 24 Feb 2017 14:02:06 +0200