Veselības inspekcija - Aktualitātes http://www.vi.gov.lv/ Veselības inspekcija (VI) ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas izveidota 2007.gadā. Veselības inspekcijas darbību nosaka Ministru kabineta 05.02.2008. noteikumi Nr.76 "Veselības inspekcijas nolikums". lv 2013 vi.gov.lv Thu, 14 Nov 2013 18:54:00 +0200<![CDATA[Inspekcija informē par solāriju apmācību programmas apliecības derīguma termiņiem]]>

Apliecības, kas izdotas pirms jauno solāriju MK noteikumu spēkā stāšanās, ir derīgas līdz apliecībā norādītā termiņa beigām.


 

]]>
Fri, 15 Mar 2019 14:23:44 +0200
<![CDATA[Eiropas profesionālā karte – vispārējās aprūpes māsas profesijā ]]>Lai pieteiktos Eiropas profesionālai kartei pretendentam ir  jāaizpilda pieteikuma formu IMI sistēmā.

]]>
Thu, 14 Mar 2019 16:05:29 +0200
<![CDATA[Inspekcija aicina neiegādāties zāles no privātpersonām]]>Zāļu izgatavošana, ražošana, importēšana un izplatīšana Latvijas Republikā ir atļauta tikai tad, ja saņemta speciāla atļauja.

]]>
Thu, 28 Feb 2019 16:15:25 +0200
<![CDATA[Dzeramā ūdens kvalitāte plūdu laikā]]>Inspekcija aicina iedzīvotājus plūdu skartajās teritorijās arī pēc plūdu beigām lietot uzturā vārītu ūdeni vai fasētu ūdeni.

]]>
Wed, 20 Feb 2019 08:56:38 +0200
<![CDATA[Stāsies spēkā ierobežojums metanola koncentrācijai vējstiklu mazgāšanas šķidrumos]]>

Ierobežojums noteikts, lai samazinātu gadījumu skaitu, kad cilvēki smagi saindējas, norijot metanolu saturošu vējstiklu mazgāšanas vai atkausēšanas šķidrumu.

]]>
Fri, 15 Feb 2019 13:07:25 +0200
<![CDATA[Kompensācijas ārstniecības personām par darbu reģionos]]>ESF projekts "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas".

]]>
Mon, 11 Feb 2019 15:18:24 +0200
<![CDATA[Informācija par higiēnas minimuma kursiem skaistumkopšanā]]>Saskaņā ar jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.631* Latvijā ir noteiktas minimālās prasības skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja zināšanām higiēnas jomā.

]]>
Fri, 08 Feb 2019 08:37:53 +0200
<![CDATA[Inspekcija aicina ar sūdzībām par veselības aprūpi vispirms vērsties ārstniecības iestādē]]>

Ikvienā ārstniecības iestādē no 2017.gada 1.oktobra ir izveidota pacientu sūdzību un ierosinājumu analīzes sistēma.

 

 

]]>
Thu, 07 Feb 2019 11:02:57 +0200
<![CDATA[Veselības inspekcija aicina pievienoties Latvijas Zāļu verifikācijas sistēmai]]>

Lai varētu veikt zāļu iepakojumu unikālā identifikatora verificēšanu un dzēšanu, Veselības inspekcija aicina zāļu ražotājus, zāļu lieltirgotavas, aptiekas, ārstniecības iestādes, pievienoties Latvijas Zāļu verifikācijas sistēmai.

 

 

]]>
Fri, 01 Feb 2019 12:23:35 +0200
<![CDATA[Informācija par Jēkabpilī nozagtām īpašo recepšu veidlapām]]>

Veselības inspekcijā ir saņemta informācija par Jēkabpilī nozagtām īpašo recepšu veidlapām.

 


 

]]>
Fri, 01 Feb 2019 10:59:42 +0200
<![CDATA[Prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēju kvalifikācijai]]>

Veselības inspekcija skaidro skaistumkopšanas speciālistu kā ārstniecības personu pienākumus un atšķirības, salīdzinot ar citiem skaistumkopšanas nozares speciālistiem.

 

 

]]>
Thu, 24 Jan 2019 16:23:55 +0200
<![CDATA[Aktualizētas higiēnas prasības solāriju pakalpojumu sniedzējiem]]>2019. gada 15. janvārī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti noteikumi, kas precizē higiēnas prasības solārija jeb kosmētiskā iedeguma pakalpojumu sniegšanai

]]>
Mon, 21 Jan 2019 12:37:43 +0200
<![CDATA[Fiziskās aktivitātes veicinošas vides pētījums Latvijas skolās]]>

2019. gadā turpināsies darbs pie projekta „Fiziskās aktivitātes veicinošas vides pētījums izglītības iestādēs”.

 

]]>
Mon, 07 Jan 2019 11:44:00 +0200
<![CDATA[Apstiprinātas vadlīnijas skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem]]> Veselības inspekcija ir izstrādājusi labas prakses rekomendācijas (vadlīnijas) skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem par higiēnas prasībām atbilstošu darba vides iekārtošanu un uzturēšanu.

]]>
Fri, 04 Jan 2019 16:41:14 +0200
<![CDATA[Inspekcija vērš uzmanību uz normatīvajiem aktiem, kas stāsies spēkā ar 2019.gada 1.janvāri]]> Grozījumu 1.5. apakšpunkts paredz izmaiņas Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumu Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”.

]]>
Thu, 20 Dec 2018 10:19:03 +0200
<![CDATA[No 2019. gada Ārstniecības riska fonda darbību nodrošinās Veselības inspekcija ]]>Sākot ar 2019.gada 1.janvāri, mainīsies iesniegumu par atlīdzības prasījumu no Ārstniecības riska fonda iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.

]]>
Mon, 17 Dec 2018 16:25:26 +0200
<![CDATA[Cik droša ir sauļošanās solārijā?]]>

Pārmērīga solāriju lietošana izraisa ādas priekšlaicīgu novecošanos un ir pierādīts, ka UV starojums izraisa ādas vēzi.

]]>
Mon, 10 Dec 2018 12:45:06 +0200
<![CDATA[Sanāksme ar jomas profesionāļiem par skaistumkopšanas nozares sakārtošanu]]>Diskusiju laikā sanāksmes dalībnieki akcentēja problēmu, ka nepieciešams ierobežot dažādu skaistumkopšanas un estētikas preparātu un ierīču pieejamību speciālistiem bez atbilstošas profesionālās kvalifikācijas.

 

]]>
Fri, 07 Dec 2018 11:23:30 +0200
<![CDATA[Higiēna tetovēšanas, mikropigmentācijas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanas vietās]]> Veselības inspekcija atgādina, ka kopš 2016.gada 1.janvāra Latvijā ir noteiktas higiēnas prasības šobrīd tik pieprasīto augsta inficēšanās riska skaistumkopšanas pakalpojumu kā tetovēšana, mikropigmentācija un pīrsings sniegšanai.

]]>
Wed, 05 Dec 2018 15:55:39 +0200
<![CDATA[Veselības inspekcija vērš uzmanību!]]>

Veselības inspekcija aicina iedzīvotājus pirms ārstniecības iestādes apmeklēšanas pārbaudīt, vai izvēlētā  iestāde ir reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā.

]]>
Fri, 30 Nov 2018 13:23:15 +0200