Veselības inspekcija - Aktualitātes http://www.vi.gov.lv/ Veselības inspekcija (VI) ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas izveidota 2007.gadā. Veselības inspekcijas darbību nosaka Ministru kabineta 05.02.2008. noteikumi Nr.76 "Veselības inspekcijas nolikums". lv 2013 vi.gov.lv Thu, 14 Nov 2013 18:54:00 +0200<![CDATA[Izstrādāti ieteikumi ārstniecības iestādēm ar pacientu drošību saistītu atgadījumu cēloņu izpētei, pielietojot pamatcēloņu analīzes metodi]]>Veselības inspekcija ir izstrādājusi ieteikumus ārstniecības iestādēm ar pacientu drošību saistītu atgadījumu cēloņu izpētei, pielietojot pamatcēloņu analīzes metodi (skatīt šeit).

]]>
Thu, 02 Jul 2020 13:31:47 +0200
<![CDATA[Peldvietā „Rumbula” un Siguldas pilsētas peldvietā peldēties ir atļauts]]>Šonedēļ pēc  atkārtotas ūdens paraugu ņemšanas peldvietā „Rumbula” un Siguldas pilsētas peldvietā, analīzes uzrāda, ka piesārņojums nav konstatēts un peldēties ir atļauts.

]]>
Thu, 25 Jun 2020 11:04:53 +0200
<![CDATA[Jelgavā, Lielupes abās peldvietās peldēties ir atļauts]]> 

Pēc atkārtotas ūdens paraugu ņemšanas Lielupes labā krasta peldvietā Jelgavā un peldvietā „Rumbula”, analīzes uzrāda, ka ūdens kvalitāte ir  uzlabojusies.

]]>
Wed, 17 Jun 2020 15:11:33 +0200
<![CDATA[Jūnija peldvietu ūdens kvalitātes analīžu rezultāti]]>Noteikts aizliegums peldēties Daugavas peldvietā „Rumbula”, kurā konstatēts augsts mikrobioloģiskais piesārņojums, kā arī peldvietu ūdens kvalitātes normatīvie robežlielumi ir pārsniegti arī Lielupes labā krasta peldvietā Jelgavā un Gaujas peldvietā Siguldā, kurās paaugstināta mikrobioloģiskā piesārņojuma dēļ ir ieteikts nepeldēties, bet pārējās oficiālajās peldvietās  ūdens kvalitāte atbilst prasībām un tajās peldēties ir atļauts.

]]>
Sat, 13 Jun 2020 12:07:25 +0200
<![CDATA[No 10. jūnija pakāpeniski tiek atsākta klientu pieņemšana klātienē]]>Veselības inspekcija no 10. jūnija, pakāpeniski atsāk klientu apkalpošanu klātienē, stingri ievērojot drošības un piesardzības prasības, tādēļ Veselības inspekcija aicina arī turpmāk izmantot iestādes pakalpojumus un saņemt konsultācijas attālināti – izmantojot elektroniskos pakalpojumus, konsultatīvo tālruni 67081600 vai sazinoties ar nodaļas speciālistiem.

]]>
Wed, 10 Jun 2020 11:51:35 +0200
<![CDATA[Nepakļaujies tabakas un nikotīna industrijas manipulācijai!]]> Kaut gan dati liecina par to, ka ikdienā smēķējošo iedzīvotāju īpatsvars Latvijā ir samazinājies, esi uzmanīgs un atpazīsti, kā tabakas un nikotīna industrija manipulē ar jaunatni!

]]>
Wed, 03 Jun 2020 11:53:11 +0200
<![CDATA[Vadlīnijas bērnu nometņu organizētājiem]]>Ar prieku un vienlaikus atbildību atgādinām,  ka no 1. jūnija ir atļauta bērnu nometņu norise, tādēļ organizētāju atbalstam izveidotas Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem (skatīt šeit).

]]>
Fri, 22 May 2020 16:21:00 +0200
<![CDATA[Rumbulas peldvietā peldēties atļauts]]>Arī pārējās 55 oficiālajās peldvietās, kurās tika ņemti paraugi, peldūdens kvalitāte atbilst prasībām.

]]>
Fri, 22 May 2020 14:42:43 +0200
<![CDATA[Informācija sociālo pakalpojumu sniedzējiem – par pārbaužu veikšanu Sociālās aprūpes centros 2020. gadā]]>Aicinām sociālās aprūpes centrus iepazīties ar izstrādātajiem pārbaudes kritērijiemtajos ietvertajiem mērījumu elementiem un izmantot šo laiku, lai, veicot pašpārbaudi, pārliecinātos par savu atbilstības pakāpi, izmantotu iespēju konsultēties ar LM vai Inspekcijas speciālistiem un veiktu iespējamos uzlabojumus. 

]]>
Thu, 21 May 2020 13:22:21 +0200
<![CDATA[NEIZMANTOT „Holger’s Professional spiritinis valiklis” ne roku, ne virsmu dezinfekcijai COVID-19 ierobežošanai]]>Inspekcija aicina patērētājus un izplatītājus neizmantot „Holger’s Professional spiritinis valiklis”  produktu dezinfekcijas mērķiem un atgriezt to SIA „Dipol Latvija”, ja prece pirkta dezinfekcijas veikšanai.

]]>
Thu, 21 May 2020 12:32:11 +0200
<![CDATA[Atspēkojam mītus par zāļu aktīvās vielas izrakstīšanu]]>Pārmaiņas bieži rada šaubas un jautājumus, tāpēc skaidrojam jauno valsts kompensējamo zāļu jauno izrakstīšanas kārtību (stājusies spēkā 2020.gada 1.aprīlī), atspēkojot deviņus populārākos mītus.

]]>
Thu, 21 May 2020 10:55:31 +0200
<![CDATA[Informācija zāļu reģistrācijas īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem]]>Atgādinājums, par paziņojuma iesniegšanu Veselības inspekcijā. Iesniegšanas termiņš š.g. 30. jūnijs.

]]>
Wed, 20 May 2020 12:42:45 +0200
<![CDATA[Ieteikumi ēku apsaimniekotājiem un katram ūdens lietotājam]]>Pakāpeniski mazinot noteiktos ierobežojumus un iestādēm, kā arī dažādu pakalpojumu sniedzējiem atsākot darbu pēc dīkstāves, ūdens patērētājiem ir jāievēro vairāki noteikumi, lai nodrošinātu, ka dzeramais jeb aukstais ūdens ir drošs lietošanai.

]]>
Tue, 19 May 2020 17:01:29 +0200
<![CDATA[15. maijā sākas jaunā peldsezona]]>Lai gan laika apstākļi šobrīd nerosina peldēties, Latvijā jaunā peldsezona tiek atklāta 15.maijā un, kā katru gadu, tā ilgs līdz 15.septembrim! Veselības inspekcija, sagaidot peldsezonas sākumu, jau ir veikusi pirmās peldvietu ūdens kvalitātes pārbaudes.

]]>
Fri, 15 May 2020 16:48:05 +0200
<![CDATA[Pateicība Latvijas ģimenes ārstiem]]>Ģimenes ārsti ir pierādījuši, ka valsts veselības aprūpes mehānismā tie ir spēcīgs posms sabiedrības veselības un veselības aprūpes nodrošināšanā.

]]>
Fri, 15 May 2020 11:37:32 +0200
<![CDATA[Nepietiekama etanola (etilspirta) koncentrācija roku dezinfekcija līdzeklī „Pro Hand Sanitizer"]]>Turpinot dezinfekcijas līdzekļu pastiprinātu uzraudzību, laboratoriskā pārbaudē konstatēts, ka „Pro Hand Sanitizer” etanola koncentrācija nesasniedz 70%,  līdz ar to nav pietiekama COVID-19 slimības ierosinātāja drošai dezinfekcijas veikšanai.

]]>
Wed, 13 May 2020 16:25:33 +0200
<![CDATA[Pateicamies ārstniecības personām par aktīvās vielas izrakstīšanu un jaunās kompensējamo zāļu izsniegšanas kārtības skaidrošanu pacientiem, strādājot attālināti]]>Pateicoties ārstniecības personu profesionalitātei un ieguldītajam darbam, jau aprīlī 88% izrakstīto un atprečoto kompensējamo zāļu recepšu ir lietots aktīvās vielas nosaukums. 

]]>
Fri, 08 May 2020 16:41:26 +0200
<![CDATA[Zāļu reģistrā ieviests simbols “KZS L” – norāde lētākajām kompensējamām zālēm]]> Ja Zāļu reģistrā, pie konkrētu zāļu nosaukuma ir simbols “KZS R” (šis simbols apzīmē KZS iekļautos references medikamentus) vai “KZS L” (lētākais medikaments līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu grupā), tad aptiekā jāizsniedz nākamās lētākās kompensējamās zāles, kuras atzīmētas ar simbolu “KZS L1”.

]]>
Fri, 08 May 2020 16:29:24 +0200
<![CDATA[Informācija komersantiem, kuri Latvijā vēlas importēt (piemērot muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā) sejas maskas]]>Pirms dokumentu iesniegšanas muitā, tas ir, pirms muitas procedūras - laišanas brīvā apgrozībā - pieteikšanas un muitas deklarācijas iesniegšanas Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS), importētājam OBLIGĀTI jāpārliecinās par sejas masku klasifikāciju pēc veida un izmantošanas mērķa.

]]>
Thu, 07 May 2020 16:20:08 +0200
<![CDATA[Pēc 20. maija cigaretes un tinamā tabaka ar raksturīgu aromātu nevar tikt laista tirgū ]]>Ražotājiem un importētājiem, kuri paziņojuši vienotajā  ievades portālā EU-CEG  cigaretes un tinamo tabaku ar raksturīgu aromātu,  būs jāatsauc šie produkti no EU-CEG Latvijas tirgum paziņoto produktu aktīvā saraksta.   

]]>
Wed, 06 May 2020 14:55:25 +0200