Veselības inspekcija - Aktualitātes http://www.vi.gov.lv/ Veselības inspekcija (VI) ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas izveidota 2007.gadā. Veselības inspekcijas darbību nosaka Ministru kabineta 05.02.2008. noteikumi Nr.76 "Veselības inspekcijas nolikums". lv 2013 vi.gov.lv Thu, 14 Nov 2013 18:54:00 +0200<![CDATA[EurInspect ekspertu pasākums Veselības Inspekcijā]]>  Šodien, 2019. gada 23.maijā, Veselības inspekcijā, sadarbībā ar Stichting Eurinspect  starptautisko ekspertu komandu, noritēja pasākums, kura laikā tika īstenota “Eksperta pakalpojumi veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības jomā” izpilde Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 9.2.3.0/15/I/001 “Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros”.

 

]]>
Thu, 23 May 2019 17:14:53 +0200
<![CDATA[Veselības inspekcija atgādina!]]> 

 Veselības inspekcija aicina iedzīvotājus pirms ārstniecības iestādes apmeklēšanas pārbaudīt, vai izvēlētā  iestāde ir reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā.

 

 

]]>
Wed, 22 May 2019 16:18:08 +0200
<![CDATA[Par peldūdens mikrobioloģisko analīžu metodēm E.coli noteikšanai 2019.gadā]]>Šobrīd ir pieejamas trīs metodes zarnu nūjiņu (E.coli) noteikšanai ūdenī:

]]>
Mon, 20 May 2019 14:37:56 +0200
<![CDATA[2019. gada 15. maijā sākās oficiālā peldsezona]]>Lai gan auksto laika apstākļu dēļ daudzi Latvijas iedzīvotāji šogad vēl aktīvi neizmanto iespēju atpūsties ūdenstilpju tuvumā, lai  nopeldētos, oficiāli  peldsezona ir  sākusies  jau trešdien, 15. maijā.

]]>
Fri, 17 May 2019 16:58:18 +0200
<![CDATA[Informācija par Veselības inspekcijas un Zāļu valsts aģentūras rīcību lietā par zāļu “Rigvir šķīdums injekcijām” izplatīšanas apturēšanu]]> 

Veselības inspekcija sadarbībā ar Zāļu valsts aģentūru 2019.gada 29.martā pieņēma lēmumu uzdot zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekam SIA “Latima” līdz ar lēmuma paziņošanas brīdi apturēt ražotāja AS “Kevelt”, Igaunija, zāļu “Rigvir šķīdums injekcijām (reģ.Nr. 04-0229)” (turpmāk – zāles Rigvir) izplatīšanu zāļu vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un ārstniecības iestāžu līmenī  (turpmāk – Lēmums).

 

 

]]>
Wed, 15 May 2019 13:04:19 +0200
<![CDATA[Eiropas Komisijas informācija medicīnisko ierīču importētājiem un izplatītājiem]]>Eiropas Komisijas informācija medicīnisko ierīču, in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču ražotājiem un medicīnisko ierīču, in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču pilnvarotajiem pārstāvjiem, importētājiem un izplatītājiem

]]>
Wed, 08 May 2019 16:35:37 +0200
<![CDATA[Informācija par skaistumkopšanas skolu organizētām apmācību programmām un kursiem]]> Veselības inspekcija aicina skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējus, apmeklējot dažādus izglītības iestāžu, t.sk. juridisku un fizisku personu organizētus kursus procedūru sniegšanā, izvērtēt, vai šādu procedūru tālākai pielietošanai pakalpojumu sniedzējam ir tiesības un atbilstoša kvalifikācija!

]]>
Wed, 08 May 2019 16:11:18 +0200
<![CDATA[Zāļu valsts aģentūras atbilde uz žurnālā “Ir” publicēto par “Rigvir” reģistrāciju]]>Zāļu valsts aģentūra  sniedz informāciju par Aģentūras un tās Zāļu reģistrācijas komisijas veikto darbu zāļu novērtēšanā un reģistrēšanā saistībā ar šodien, 18. aprīlī, žurnālā “Ir” publicēto rakstu

]]>
Thu, 18 Apr 2019 13:09:55 +0200
<![CDATA[Precizēta informāciju par zāļu “Rigvir” kvalitātes pārbaudēm]]>Informācija par zāļu kvalitātes neatbilstībām, kas skārusi Latviju, ir publiski pieejama Veselības inspekcijas mājaslapā.

]]>
Thu, 04 Apr 2019 11:15:36 +0200
<![CDATA[“Konsultē vispirms” apbalvošanas pasākums]]>

Veselības inspekcija saņem pateicību par iniciatīvas “Konsultē vispirms” īstenošanu un iekļūšanu profesionāļu  grupā.

 

 

]]>
Thu, 04 Apr 2019 09:58:57 +0200
<![CDATA[Informācija par medicīnas centru „Aurora”]]>

Veselības inspekcija sadarbībā ar medijiem atklāj rūpīgi izplānotu cilvēku maldināšanas shēmu!!!

2018.gadā medicīnas centrs „Aurora” bija reģistrēta medicīnas iestāde ar nosaukumu „Nokra”. Veselības inspekcija veica kontroli, un aizliedza pakalpojumu sniegšanu ar neatbilstošu ierīci.

 

 

]]>
Wed, 03 Apr 2019 09:51:52 +0200
<![CDATA[Par zāļu “Rigvir šķīdums injekcijām” kvalitātes pārbaudes rezultātiem]]>Saņemtie rezultāti liecina, ka Rigvir sastāvā ir mazāks vīrusa daudzums, nekā  apstiprināts, šīs zāles reģistrējot.

]]>
Fri, 29 Mar 2019 15:35:58 +0200
<![CDATA[Inspekcija informē par solāriju apmācību programmas apliecības derīguma termiņiem]]>

Apliecības, kas izdotas pirms jauno solāriju MK noteikumu spēkā stāšanās, ir derīgas līdz apliecībā norādītā termiņa beigām.


 

]]>
Fri, 15 Mar 2019 14:23:44 +0200
<![CDATA[Eiropas profesionālā karte – vispārējās aprūpes māsas profesijā ]]>Lai pieteiktos Eiropas profesionālai kartei pretendentam ir  jāaizpilda pieteikuma formu IMI sistēmā.

]]>
Thu, 14 Mar 2019 16:05:29 +0200
<![CDATA[Inspekcija aicina neiegādāties zāles no privātpersonām]]>Zāļu izgatavošana, ražošana, importēšana un izplatīšana Latvijas Republikā ir atļauta tikai tad, ja saņemta speciāla atļauja.

]]>
Thu, 28 Feb 2019 16:15:25 +0200
<![CDATA[Dzeramā ūdens kvalitāte plūdu laikā]]>Inspekcija aicina iedzīvotājus plūdu skartajās teritorijās arī pēc plūdu beigām lietot uzturā vārītu ūdeni vai fasētu ūdeni.

]]>
Wed, 20 Feb 2019 08:56:38 +0200
<![CDATA[Stāsies spēkā ierobežojums metanola koncentrācijai vējstiklu mazgāšanas šķidrumos]]>

Ierobežojums noteikts, lai samazinātu gadījumu skaitu, kad cilvēki smagi saindējas, norijot metanolu saturošu vējstiklu mazgāšanas vai atkausēšanas šķidrumu.

]]>
Fri, 15 Feb 2019 13:07:25 +0200
<![CDATA[Kompensācijas ārstniecības personām par darbu reģionos]]>ESF projekts "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas".

]]>
Mon, 11 Feb 2019 15:18:24 +0200
<![CDATA[Informācija par higiēnas minimuma kursiem skaistumkopšanā]]>Saskaņā ar jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.631* Latvijā ir noteiktas minimālās prasības skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja zināšanām higiēnas jomā.

]]>
Fri, 08 Feb 2019 08:37:53 +0200
<![CDATA[Inspekcija aicina ar sūdzībām par veselības aprūpi vispirms vērsties ārstniecības iestādē]]>

Ikvienā ārstniecības iestādē no 2017.gada 1.oktobra ir izveidota pacientu sūdzību un ierosinājumu analīzes sistēma.

 

 

]]>
Thu, 07 Feb 2019 11:02:57 +0200