Dezinfekcija, dezinsekcija un deratizācija

  

Kurš ir atbildīgs par higiēnas prasību ievērošanu dzīvojamā mājā? 
 
Atbilstoši Epidemioloģiskās drošības likuma 27.panta 1.daļai teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos, ir teritorijas vai objekta īpašnieka vai viņa pilnvarotas personas (ja tāda ir) pienākums. 
 
Kā rīkoties, ja dzīvojamā mājā ir ieviesušies grauzēji vai insekti?
 
Iedzīvotāji, kuriem ir sūdzības par insektu vai grauzēju esamību, par šo problēmu informē mājas apsaimniekotāju vai īpašnieku. Protams, gadījumos, ja iedzīvotāji pamana kaitīgo insektu vai grauzēju vairošanos vai ieviešanos, var vērsties arī  Veselības inspekcijā.  Veselības inspekcijas tālrunis konsultācijām 67819685. Sīkāku informāciju par iesnieguma izskatīšanu skatīt šeit.
 
Kā Veselības inspekcija veic pārbaudes, ja ir ieviesušies grauzēji vai insekti?
 
Ja pārbaudes laikā iesniegumā minētā informācija apstiprinās, Veselības inspekcija uzdod ēkas apsaimniekotājam vai īpašniekam 2 nedēļu laikā veikt dezinfekcijas, dezinsekcijas vai deratizācijas pasākumus un par pasākumi izpildi informēt Veselības inspekciju. Veselības inspekcija dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumus neveic, šos pasākumus veic speciāli apmācītas personas - dezinfektori.
 
Kur iespējams iepazīties ar dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzēju sarakstu?
 
Pirms komercdarbības uzsākšanas dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzējam Veselības inspekcijā jāiesniedz iesniegums un darbinieku saraksts, kuri sniegs dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumus, un viņu izglītību apliecinošus dokumentus. Ar komersantu sarakstu, kuri būs uzsākuši dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojuma sniegšanu, iespējams iepazīties šeit.