Veselības aprūpes profesionālās kvalitātes un darbspējas ekspertīzes kontrole

 

Veselības inspekcija veic uzraudzības un kontroles funkcijas veselības aprūpes jomā, kontrolējot medicīniskās aprūpes profesionālo un darbspējas ekspertīzes kvalitāti ārstniecības iestādēs.  
 
Lai īstenotu šo funkciju:
 
  • Inspekcijas  veic ekspertīzes un sniedz atzinumus par medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitāti ārstniecības iestādē, kā arī par ārstniecības kvalitāti, ja ārstniecības persona veikusi ārstniecību ārpus ārstniecības iestādes, vai ārstniecības kvalitāti, ja ārstniecību veikusi persona bez medicīniskās izglītības.
     
  • Tāpat Inspekcija kontrolē ārstniecības iestādēm sais­tošo normatīvo aktu izpildi medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes jomā.
 
Ja Jums ir jautājumi vai neskaidrības, rekomendējam pa tālruni 67081600 vai klātienē konsultēties ar Veselības inspekcijas ārstu ekspertu, kurš, iepazīstoties ar Jūsu problēmām, pieejamiem izrakstiem no medicīniskās dokumentācijas, u.c. dokumentiem, varētu konsultēt, kā rīkoties tālāk. Plašāku informāciju par prasībām iesnieguma noformēšanai skatīt šeit.