Kā saņemt valsts garantēto veselības aprūpi?

 Latvijā valsts garantēto veselības aprūpi saņem

 • Latvijas pilsoņi;
 • Latvijas nepilsoņi;
 • Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļi;
 • ārzemnieki, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā;
 • bēgļi un personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss;
 • aizturētie, apcietinātie un ar brīvības atņemšanu notiesātās personas.


Veselības aprūpi Latvijā nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem un pacienta maksājuma  - pacienta iemaksas un līdzmaksājuma

 1. ģimenes ārsta un viņa komandas sniegto veselības aprūpi, kā arī profilaktisko apskati vienreiz gadā;
 2. speciālista sniegto veselības aprūpi;
 3. laboratoriskos izmeklējumus un medicīniskās manipulācijas ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu;
 4. dienas stacionārā sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus;
 5.  mājas aprūpi;
 6.  neatliekamās medicīniskās brigādes sniegto palīdzību;
 7. neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu slimnīcās un traumpunktos;
 8. veselības aprūpi slimnīcās, kuras 24 stundas diennaktī sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību, nodrošinot vairāku speciālistu palīdzību un nepieciešamos izmeklējumus;
 9. aprūpi slimnīcās pēc ārstniecības posma pabeigšanas slimnīcā, kura 24 stundas diennaktī sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā arī hronisku slimību paasinājuma gadījumos;
 10. rehabilitāciju pēc ārstniecības posma pabeigšanas slimnīcā, kura sniedz 24 stundu neatliekamo medicīnisko palīdzību un steidzamo palīdzību, vai medicīniskās rehabilitācijas dinamisko novērošanu;
 11. kompensējamās zāles un medicīnas ierīces.

 

Kas jāatceras, lai saņemtu valsts garantēto veselības aprūpi

 • Jābūt reģistrētam pie ģimenes ārsta.
 • Ja neesiet reģistrējies, jāvēršas pie ģimenes ārsta, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu un kura pamatdarbības teritorijā ietilpst Jūsu dzīvesvieta. 

Ja vēlaties saņemt valsts garantēto ārstēšanos, maksājot tikai pacienta iemaksas, jums jānoskaidro, vai jūsu izvēlētais ārsts vai ārstniecības iestāde sniedz valsts apmaksātu ārstēšanu. Par to, ir vai nav ārstam līgums ar Nacionālo veselības dienestu, var uzzināt Nacionālajā veselības dienestā, zvanot uz bezmaksas tālruni 80001234.

Pakalpojums, kas netiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem ir maksas pakalpojums. Katrā ārstniecības iestādē pieejams maksas pakalpojumu cenrādis, kam jābūt novietotam pacientiem redzamā vietā. 

Lai saņemtu  ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus - speciālistu konsultācijas, diagnostiskos izmeklējumus, dienas stacionāra pakalpojumus - Jums jābūt ģimenes ārsta vai ārsta-speciālista nosūtījumam

Vienas saslimšanas laikā, vairākas reizes apmeklējot vienu speciālistu, atkārtots ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams. Ja ir nosūtījums, var vērsties jebkurā ārstniecības iestādē, kura sniedz valsts apmaksātu ārstēšanu.

To, kā pieteikties uz ārstu speciālistu konsultācijām vai izmeklējumiem, jautājiet ģimenes ārstam. Viņš arī paskaidros, ka, iespējams, šāda konsultācija vai pakalpojums tiks sniegts rindas kārtībā. Ja pacientam piedāvā šo pakalpojumu saņemt bez rindas un par maksu, viņam jānoformē rakstisks atteikums, ka viņš nevēlas gaidīt rindā un labprātīgi piekrīt maksas pakalpojumam.

Ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams pie šādiem speciālistiem:

 • psihiatrs, ja persona slimo ar psihisku slimību;
 • narkologs, ja persona slimo ar alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarību;
 • pneimonologs, ja persona slimo ar tuberkulozi;
 • dermatovenerologs, ja persona slimo ar seksuāli transmisīvu slimību;
 • endokrinologs, ja persona slimo ar cukura diabētu;
 • onkologs, onkologs ķīmijterapeits, ja persona slimo ar onkoloģisku slimību;
 • ginekologs;
 • oftalmologs;
 • bērnu ķirurgs;
 • pediatrs;
 • infektologs, ja persona slimo ar humānā imūndeficīta vīrusa infekciju.

 

Šos speciālistus ar attiecīgajām diagnozēm var apmeklēt bez pacienta ģimenes ārsta nosūtījuma, maksājot pacienta iemaksu - 4,27 euro. Pie pārējiem speciālistiem, lai par konsultāciju maksātu tikai pacienta iemaksu 4,27 euro, vajadzīgs ģimenes ārsta nosūtījums. Bez nosūtījuma tas būs maksas pakalpojums. Bērni līdz 18 gadu vecumam bez nosūtījuma un bez maksas var apmeklēt zobārstu, kurš sniedz no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

Gan ģimenes ārsts, gan ārsts speciālists pacientu var nosūtīt uz diagnostiskajiem izmeklējumiem un turpmāku valsts apmaksātu ārstēšanu. Ir atsevišķi izmeklējumi, uz kuriem var nosūtīt tikai speciālisti. Ja uz šo izmeklējumu sūta ģimenes ārsts - tad tas ir maksas pakalpojums.

Atsevišķus veselības aprūpes pakalpojumus valsts neapmaksā. Plašāku informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus valsts neapmaksā, skatīt šeit.

 

Informācija par rindu garumu plānveida ambulatoro izmeklējumu un speciālistu konsultāciju saņemšanai, kā arī plānveida ārstniecībai slimnīcās

Katra ārstniecības iestāde ir noslēgusi līgumu, kurā ir noteikts pacientu skaits mēnesī, par kuru izmantotajiem pakalpojumiem Nacionālais veselības dienests ir apņēmies samaksāt. Ja pacientu skaits ir lielāks, tie tiek pierakstīti uz nākamo mēnesi un automātiski veidojas rinda uz pakalpojumu.

Ja cilvēks nevēlas gaidīt, viņam par pakalpojumu jāmaksā pašam. Informāciju par rindu garumu plānveida ambulatoro izmeklējumu un speciālistu konsultāciju saņemšanai, kā arī plānveida ārstniecībai slimnīcās iespējams saņemt, zvanot uz bezmaksas tālruņa numuru 80001234.

Plašāku informāciju, kā saņemt valsts apmaksātus medicīnas pakalpojumus skatīt Nacionālā veselības dienesta mājaslapas sadaļā www.rindapiearsta.lv.