Kas jāzina, dodoties pie ārsta?

Saskaņā ar Ārstniecības likuma 55.pantu Latvijā „ar ārstniecību drīkst nodarboties tikai tādas ārstniecības iestādes, kas atbilst ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām noteiktajām obligātajām prasībām”. 

Ārstniecības iestādēm jāievēro obligātās (minimālās) prasības telpām, aprīkojumam, personālam, higiēnas normu ievērošanai un sniegto pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmai. Iesakām, ierodoties ārstniecības iestādē, pārliecināties par to, vai iestāde ir reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā.   Šeit  Jums ir iespēja iepazīties ar reģistrētām ārstniecības iestādēm, lai izdarītu  pareizāko Jums nepieciešamās ārstniecības iestādes izvēli.

Kas jāatceras, lai saņemtu valsts garantēto veselības aprūpi

 • Jābūt reģistrētam pie ģimenes ārsta.
 • Ja neesiet reģistrējies, jāvēršas pie ģimenes ārsta, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu un kura pamatdarbības teritorijā ietilpst Jūsu dzīvesvieta. 
    
Ja vēlaties saņemt valsts garantēto ārstēšanos, maksājot tikai pacienta iemaksas, jums jānoskaidro, vai jūsu izvēlētais ārsts vai ārstniecības iestāde sniedz valsts apmaksātu ārstēšanu. Par to, ir vai nav ārstam līgums ar Nacionālo veselības dienestu, var uzzināt, zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas tālruni 80001234.
 
Pakalpojums, kas netiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem ir maksas pakalpojums. Katrā ārstniecības iestādē pieejams maksas pakalpojumu cenrādis, kam jābūt novietotam pacientiem redzamā vietā. 

Lai saņemtu  ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus - speciālistu konsultācijas, diagnostiskos izmeklējumus, dienas stacionāra pakalpojumus - Jums jābūt ģimenes ārsta vai ārsta-speciālista nosūtījumam

Vienas saslimšanas laikā, vairākas reizes apmeklējot vienu speciālistu, atkārtots ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams. Ja ir nosūtījums, var vērsties jebkurā ārstniecības iestādē, kura sniedz valsts apmaksātu ārstēšanu.

To, kā pieteikties uz ārstu speciālistu konsultācijām vai izmeklējumiem, jautājiet ģimenes ārstam. Viņš arī paskaidros, ka, iespējams, šāda konsultācija vai pakalpojums tiks sniegts rindas kārtībā. Ja pacientam piedāvā šo pakalpojumu saņemt bez rindas un par maksu, viņam jānoformē rakstisks atteikums, ka viņš nevēlas gaidīt rindā un labprātīgi piekrīt maksas pakalpojumam.

 
Ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams pie šādiem speciālistiem:
 • psihiatrs, ja persona slimo ar psihisku slimību;
 • narkologs, ja persona slimo ar alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarību;
 • pneimonologs, ja persona slimo ar tuberkulozi;
 • dermatovenerologs, ja persona slimo ar seksuāli transmisīvu slimību;
 • endokrinologs, ja persona slimo ar cukura diabētu;
 • onkologs, ja persona slimo ar onkoloģisku slimību;
 • ginekologs;
 • oftalmologs;
 • bērnu ķirurgs;
 • pediatrs;
 • infektologs, ja persona slimo ar humānā imūndeficīta vīrusa infekciju.
 

Pie šiem speciālistiem ar attiecīgajām diagnozēm var iet bez pacienta ģimenes ārsta nosūtījuma, maksājot pacienta iemaksu - 4,27 euro. Pie pārējiem speciālistiem, lai par konsultāciju maksātu tikai pacienta iemaksu 4,27 euro, vajadzīgs ģimenes ārsta nosūtījums. Bez nosūtījuma tas būs maksas pakalpojums. Bērni līdz 18 gadu vecumam bez nosūtījuma un bez maksas var apmeklēt zobārstu, kurš sniedz no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

Gan ģimenes ārsts, gan ārsts speciālists pacientu var nosūtīt uz diagnostiskajiem izmeklējumiem un turpmāku valsts apmaksātu ārstēšanu. Ir atsevišķi izmeklējumi, uz kuriem var nosūtīt tikai speciālisti, piemēram, magnētiskā rezonanse. Ja uz šo izmeklējumu sūta ģimenes ārsts - tad tas ir maksas pakalpojums.

 

Informācija par rindu garumu plānveida ambulatoro izmeklējumu un speciālistu konsultāciju saņemšanai, kā arī plānveida ārstniecībai slimnīcās

Katra ārstniecības iestāde ar Nacionālo veselības dienestu ir noslēgusi līgumu, kurā ir noteikts pacientu skaits mēnesī, par kuru izmantotajiem pakalpojumiem Nacionālais veselības dienests ir apņēmies samaksāt.  Nacionālais veselības dienests cenu sedz daļēji, bet atlikušo starpību sedz pacients ar pacienta iemaksas veikšanu. Tas nozīmē, ka ārstniecības iestāde mēnesī par pacienta iemaksām var pieņemt tikai noteiktu skaitu pacientu.
Ja pacientu skaits ir lielāks, tie tiek pierakstīti uz nākamo mēnesi un automātiski veidojas rinda uz pakalpojumu.
Ja cilvēks nevēlas gaidīt, viņam par pakalpojumu jāmaksā pašam. Informāciju par rindu garumu plānveida ambulatoro izmeklējumu un speciālistu konsultāciju saņemšanai, kā arī plānveida ārstniecībai slimnīcās iespējams saņemt, zvanot uz bezmaksas tālruņa numuru 80001234.