Invaliditātes noteikšana

Invaliditātes ekspertīzi veic Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, adrese: Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002.

Sīkāku informāciju par invaliditātes ekspertīzes kārtību iespējams iegūt mājaslapā www.vdeavk.gov.lv, kā arī zvanot uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas informatīvo tālruni 80205009

Invaliditātes ekspertīzes ārstu komisijas darbu izvērtē un iedzīvotāju sūdzības par invaliditātes noteikšanu izskata Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.

Plašāku konsultāciju par iespējamo invaliditātes pensijas apmēru var iegūt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, e-pasta adrese: konsultacijas@vsaa.lv, mājaslapas adrese: www.vsaa.lv