Atbalsta pasākumi trūcīgajiem pacientiem

 
Trūcīgām personām [1], kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro mēnesī
 
  • Nav jāmaksā pacientu iemaksas, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus 
  • Nav jāmaksā pacienta līdzmaksājums par vienā stacionēšanas reizē veiktu ķirurģisko operāciju;
  • Nav jāmaksā līdzmaksājums 0,71 euro  par katru 100% kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču recepti.
  
Valsts apmaksātos pakalpojumus ārstniecības iestādes sniedz tām noteiktās summas ietvaros. Tas nozīmē, ka ārstniecības iestādes veido rindas valsts apmaksāto pakalpojumu saņemšanai. Ja pacients izvēlas saņemt nepieciešamo pakalpojumu ātrāk, bez gaidīšanas rindā, tad minētais pakalpojums ir maksas pakalpojums, saskaņā ar ārstniecības iestādes apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi, no kura pilnas samaksas nav atbrīvotas trūcīgās personas.
 
Kā iespējams saņemt atvieglojumus?
 
Lai saņemtu minētos atvieglojumus, pacientiem, dodoties pie ārsta, uz aptieku pēc zālēm vai ārstējoties slimnīcā, jāuzrāda pašvaldības, kuras teritorijā ģimene (persona) deklarējusi savu dzīvesvietu, sociālo dienestu izsniegta izziņa, kas apliecina attiecīgo personu tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus vai kompensējamās zāles.
 
 [1] Trūcīgas personas - Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumi Nr.299 paredz kārtību, kādā iedzīvotāji vai ģimene var tikt atzīti par trūcīgiem (ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 50 % no spēkā esošās minimālās darba algas valstī (ienākumi nepārsniedz 128,06 euro mēnesī uz ģimenes locekli), ja nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un vērtspapīri, nav parādsaistību, aizdevumu, nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai u.tml.).
 
Lēmumu par ģimenes (personas) ienākumu atbilstību noteiktajam ienākumu līmenim atvieglojumu saņemšanai veselības aprūpē, sociālais dienests pieņem, ņemot vērā normatīvajos aktos jau noteikto kārtību par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu. 
 
Plašāka informācija:  zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvā tālruņa numuru 80001234 un pašvaldību sociālajos dienestos.