Tavs ģimenes ārsts

   

Reģistrēšanās pie ģimenes ārsta

Lai reģistrētos vai pārreģistrētos pie ģimenes ārsta, vēlams noskaidrot:

 • vai izvēlētajam ģimenes ārstam ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu;
 • vai ģimenes ārsts apkalpo iedzīvotāja dzīvesvietas teritoriju.

Lai reģistrētos vai pārreģistrētos pie ģimenes ārsta, jāvēršas pie tā ģimenes ārsta, ko esat izvēlējies, un jānoslēdz savstarpēja vienošanās. Ģimenes ārsts var jūs nereģistrēt, ja jūsu dzīvesvieta atrodas ārpus teritorijas, kurā ārsts veic savu darbību.

Ģimenes ārsts nevar atteikt reģistrēt sava jau reģistrētā pacienta bērnus vai laulāto, kas dzīvo teritorijā, kurā ārsts veic savu darbību. 

Plašāku informāciju par ģimenes ārstiem, kuriem ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu un par teritorijām, kurā ārsts veic savu darbību, iespējams saņemt, zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas tālruņa numuru 80001234.

Saņemt ārstēšanu var arī ģimenes ārsta pacientu sarakstā nereģistrēta persona, kas īslaicīgas uzturēšanās (apciemojuma, komandējuma) laikā saslimusi teritorijā, kurā ārsts veic savu darbību, un kam nepieciešama ģimenes ārsta palīdzība.

 

Ja esat nolēmis mainīt ģimenes ārstu

Ja pacients ir nolēmis mainīt ģimenes ārstu un jau ir vienojies ar citu speciālistu, pie kura ārstēsies turpmāk, tad iepriekš sarunātā laikā vai ārsta pieņemšanas laikā abi aizpilda vienošanos. Tā apliecina, ka konkrētais ģimenes ārsts apņemas ārstēt pacientu. Viens iesniegums paliek pie pacienta, otrs - pie ārsta. Viņš piecu darba dienu laikā elektroniski ievada jaunā pacienta vārdu informācijas vadības sistēmā, šādi par ģimenes ārsta maiņu informējot arī Nacionālo veselības dienestu. Ģimenes ārsta maiņa ir bezmaksas pakalpojums.

 

Ģimenes ārsta darba laiks

Ģimenes ārstam pacientu kopējais pieņemšanas laiks nevar būt mazāks par 20 stundām nedēļā, bet prakses darba laiks nevar būt mazāks par 40 stundām nedēļā, nodrošinot ārsta vai māsas atrašanos prakses vietā. Jābūt noteiktam pieņemšanas laikam gan rīta, gan vakara stundās, ievērojot, ka noteiktu laiku jāpieņem pacienti ar iepriekšēju pierakstu (šādi pacienti jāpieņem piecu darbdienu laikā) un ne mazāk par stundu dienā - pacienti bez iepriekšēja pieraksta (pacienti ar akūtu saslimšanu). Mājas vizīšu pieteikšana jānodrošina vismaz līdz 15.00.
 
Gadījumos, ja apmeklēt ģimenes ārstu nav iespējams (ārpus ģimenes ārstu darba laika), bet Jūsu veselības stāvoklis neļauj gaidīt, Rīgā un citās lielākajās pilsētās  pacientiem ir pieejami dežūrārsti vai steidzamās medicīniskās palīdzības punkti.  Plašāku  informāciju par ārstniecības iestādēm, kurās pieejami dežūrārsti skatīt šeit. Informācija par steidzamās medicīniskās palīdzības punktiem atrodama šeit.  Bet, ja veselībai un dzīvībai draud briesmas, zvani 113.
 
Ģimenes ārsts nodrošina pacientu ar informāciju par ģimenes ārsta sniegto primārās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību ģimenes ārsta darba laikā, ārpus darba laika un aizvietošanas gadījumā, kā arī informāciju par citu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām.
 

Pacienta iemaksa

Pacienta iemaksa par ģimenes ārsta apmeklējumu ir 1,42 euro.  Informāciju par iedzīvotāju kategorijām, kuras ir atbrīvotas no pacienta iemaksas, skatīt šeit.
 
Reizi gadā pacients pie sava ģimenes ārsta var vērsties uz bezmaksas profilaktisko apskati.  (izņemot gadījumu, ja ģimenes ārsts pacientu gada laikā ir izmeklējis slimības laikā, jo šādā gadījumā par ģimenes ārsta apmeklējumu būs jāmaksā pacienta iemaksa 1,42 euro). Ģimenes ārstam jāuzklausa pacienta sūdzības, jānosaka ķermeņa svars un garums, ādas un gļotādu stāvoklis, jāapskata mutes dobums, kakla, padušu, cirkšņu limfmezgli. Apskatē ietilpst arī vairogdziedzera novērtēšana, krūšu dziedzeru izskats un iztaustīšana, arteriālā asinsspiediena, pulsa, ķermeņa temperatūras noteikšana, sirdsdarbības un plaušu izklausīšana, vēdera palpācija, rektālā digitālā palpācija pacientiem pēc 50 gadu vecuma, redzes, dzirdes, psihes, jušanas, kustību, neiroloģisko traucējumu, traumu seku novērtēšana. Tomēr, ja tiek saņemts ģimenes ārsta nosūtījums papildus izmeklējumu veikšanai, par tiem jāmaksā pacienta iemaksa.
 

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis

Iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja ārpus ģimenes ārstu darba laika saņemt medicīniskas konsultācijas un ieteikumus, kā rīkoties akūtu saslimšanu vai hronisku saslimšanu paasinājuma gadījumos, zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa numuru 66016001.

Konsultācijas iedzīvotājiem sniedz pieredzējuši ģimenes ārsti un ārsta palīgi darba dienās no pulksten 17:00 līdz pulksten 8:00 no rīta, bet brīvdienās un svētku dienās iedzīvotāji var saņemt konsultācijas visu diennakti.

 

Ģimenes ārsta mājas vizītes

Ģimenes ārstam jānodrošina mājas vizītes pacientiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties ambulatorajā ārstniecības iestādē.
 
Bez maksas ģimenes ārsts apmeklē:
 • bērnus līdz 18 gadu vecumam. Ja bērna dzīvesvieta neietilpst ģimenes ārsta pamatdarbības teritorijā, ģimenes ārstam ar Jums jānoslēdz rakstiskā vienošanās;
 • I grupas invalīdus;
 • personas kurām nepieciešama paliatīvā aprūpe;
 • mājas apstākļos mirušas personas, lai apliecinātu nāves faktu;
 • pacientus, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;
 • personas, kas saņem mājas aprūpi;
 • personas, pie kuras neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde veikusi izbraukumu un ar kuru ģimenes ārsts vienojies par mājas vizīti saskaņā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sniegto informāciju par neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izbraukumu pie personas.
 
Pacienta iemaksa 2,85 euro
 • personām, kas vecākas par 80 gadiem;
 • personām ar gripas saslimšanu gripas epidēmijas laikā.
 
Pārējiem pacientiem ģimenes ārsta mājas vizīte ir maksas pakalpojums pēc ģimenes ārsta praksē apstiprināta cenrāža.