Būtiskākie pārkāpumi ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā

 

Saskaņā ar 17.12.2013. MK noteikumiem Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, Inspekcija, konstatējot pārkāpumus pakalpojumu pieejamībā un darba organizācijā, pirmajā reizē brīdina ārstniecības iestādi, otrajā reizē piemēro līgumsodu 10%, bet par turpmākiem pārkāpumiem piemēro līgumsodu 30% apmērā no līgumā noteiktā ikmēneša finansējuma. Gadījumos, ja tiek konstatēts nepamatots budžeta līdzekļu izlietojums, Inspekcija uzliek par pienākumu naudas līdzekļus atgriezt, kā arī ir tiesīga piemērot līgumsodu divkāršā vai pieckāršā apmērā no pakalpojuma tarifa vai izrakstīto kompensējamo zāļu vērtības. Ārstniecības iestādēm, kuras saņem fiksēto (tāmes) finansējumu, var piemērot līgumsodu nepamatoti uzskaitīto pakalpojumu tarifu vai izrakstīto kompensējamo zāļu vērtību summas apmērā.

 

Informācija par veikto pārbaužu rezultātiem un pieņemtajiem lēmumiem:

2017. gada 3.ceturkšņa pārbaužu rezultāti

Kopā lēmumos konstatēta nepamatota veselības aprūpes pakalpojumu un kompensējamo zāļu uzrādīšana (eiro), kas pārbaužu rezultātā atgūta  veselības aprūpes budžetā un pacientiem, EUR: t.sk.

117135,02
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, EUR 116129,14
Par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, EUR 488,78
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, EUR 249,48
t.sk. atmaksāti pārbaudes rezultātā (preventīva darbība), EUR 0,00
Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - nav izmaksāts darbības novērtējuma mainīgais maksājums par iepriekšējos ceturkšņos pieņemtiem lēmumiem, EUR (Nacionālā veselības dienesta dati) 0,00

Par ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgi par trūcīgo personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem - ieturēts darbības nodrošinājuma maksājums, EUR

0,00
Piemērots līgumsods, EUR 267,62

2017. gada 2.ceturkšņa pārbaužu rezultāti

Kopā lēmumos konstatēta nepamatota veselības aprūpes pakalpojumu un kompensējamo zāļu uzrādīšana (eiro), kas pārbaužu rezultātā atgūta  veselības aprūpes budžetā un pacientiem, EUR: t.sk.

45529,90
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, EUR 44859,08
Par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, EUR 38,95
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, EUR 147,39
t.sk. atmaksāti pārbaudes rezultātā (preventīva darbība), EUR 0,00
Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - nav izmaksāts darbības novērtējuma mainīgais maksājums par iepriekšējos ceturkšņos pieņemtiem lēmumiem, EUR (Nacionālā veselības dienesta dati) 0,00

Par ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgi par trūcīgo personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem - ieturēts darbības nodrošinājuma maksājums, EUR

0,00
Piemērots līgumsods, EUR 484,48

2017. gada 1.ceturkšņa pārbaužu rezultāti

Kopā lēmumos konstatēta nepamatota veselības aprūpes pakalpojumu un kompensējamo zāļu uzrādīšana (eiro), kas pārbaužu rezultātā atgūta  veselības aprūpes budžetā un pacientiem, EUR: t.sk.

89424,07
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, EUR 71125,90
Par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, EUR 10159,11
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, EUR 639,19
t.sk. atmaksāti pārbaudes rezultātā (preventīva darbība), EUR 2,50
Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - nav izmaksāts darbības novērtējuma mainīgais maksājums par iepriekšējos ceturkšņos pieņemtiem lēmumiem, EUR (Nacionālā veselības dienesta dati) 0,00

Par ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgi par trūcīgo personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem - ieturēts darbības nodrošinājuma maksājums, EUR

0,00
Piemērots līgumsods, EUR 7499,87

2016. gada pārbaužu rezultāti

Spēkā stājušos administratīvo aktu, t.sk. lēmumu skaits 273

Kopā lēmumos konstatēta nepamatota veselības aprūpes pakalpojumu un kompensējamo zāļu uzrādīšana (eiro), kas pārbaužu rezultātā atgūta  veselības aprūpes budžetā un pacientiem, EUR: t.sk.

347460,98
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, EUR 281082,39
Par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, EUR 44221,12
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, EUR 6831,13

Par ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgi par trūcīgo personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem - ieturēts darbības nodrošinājuma maksājums, EUR

11504,35
Piemērots līgumsods, EUR 7954,98
Izteikts brīdinājums 40


2016. gada 4. ceturkšņa pārbaužu rezultāti

Spēkā stājušos administratīvo aktu, t.sk. lēmumu skaits 116

Kopā lēmumos konstatēta nepamatota veselības aprūpes pakalpojumu un kompensējamo zāļu uzrādīšana (eiro), kas pārbaužu rezultātā atgūta  veselības aprūpes budžetā un pacientiem, EUR: t.sk.

88325,95
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, EUR 48290,67
Par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, EUR 37710,89
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, EUR 2324,34

Par ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgi par trūcīgo personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem - ieturēts darbības nodrošinājuma maksājums, EUR

0,00
Piemērots līgumsods, EUR 198,70
Izteikts brīdinājums 17


2016. gada 3. ceturkšņa pārbaužu rezultāti 

2016.  gada 3. ceturksnī kopumā konstatētie zaudējumi un atgūtie naudas līdzekļi veselības aprūpes budžetā un pacientiem:

22690,74
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, EUR 16056,13
Par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, EUR 3527,73
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, EUR 2953,64
t.sk. atmaksāti pārbaudes rezultātā (preventīva darbība), EUR 2446,30

Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - nav izmaksāts darbības novērtējuma mainīgais maksājums par iepriekšējos ceturkšņos pieņemtiem lēmumiem, EUR (Nacionālā veselības dienesta dati)

0,00

Par ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgi par trūcīgo personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem - ieturēts darbības nodrošinājuma maksājums, EUR

0,00
Piemērots līgumsods, EUR 153,24


2016. gada 3. ceturksnī spēkā stājušies lēmumi par konstatētiem būtiskākiem pārkāpumiem ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā iestādēs

 

2016. gada 2. ceturkšņa pārbaužu rezultāti 

2016.  gada 2. ceturksnī kopumā konstatētie zaudējumi un atgūtie naudas līdzekļi veselības aprūpes budžetā un pacientiem:

9803329
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, EUR 92700,24
Par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, EUR 1038,84
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, EUR 903,99
t.sk. atmaksāti pārbaudes rezultātā (preventīva darbība), EUR 132,50

Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - nav izmaksāts darbības novērtējuma mainīgais maksājums par iepriekšējos ceturkšņos pieņemtiem lēmumiem, EUR (Nacionālā veselības dienesta dati)

0,00

Par ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgi par trūcīgo personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem - ieturēts darbības nodrošinājuma maksājums, EUR

0,00
Piemērots līgumsods, EUR 3390,20


2016. gada 2. ceturksnī spēkā stājušies lēmumi par konstatētiem būtiskākiem pārkāpumiem ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā iestādēs

 

2016. gada 1. ceturkšņa pārbaužu rezultāti 

 

2016.  gada 1. ceturksnī kopumā konstatētie zaudējumi un atgūtie naudas līdzekļi veselības aprūpes budžetā un pacientiem:

127302,22
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, EUR 123464,46
Par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, EUR 1179,60
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, EUR 623,60
t.sk. atmaksāti pārbaudes rezultātā (preventīva darbība), EUR  

Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - nav izmaksāts darbības novērtējuma mainīgais maksājums par iepriekšējos ceturkšņos pieņemtiem lēmumiem, EUR (Nacionālā veselības dienesta dati)

0,00

Par ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgi par trūcīgo personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem - ieturēts darbības nodrošinājuma maksājums, EUR

0,00
Piemērots līgumsods, EUR 2034,50

2016. gada 1. ceturksnī spēkā stājušies lēmumi par konstatētiem būtiskākiem pārkāpumiem ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā iestādēs


2015. gada pārbaužu rezultāti
 

 

2015. gadā kopumā konstatētie zaudējumi un atgūtie naudas līdzekļi veselības aprūpes budžetā un pacientiem:

233807,76
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, EUR 206135,28
Par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, EUR 2959,67
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, EUR 334,79
t.sk. atmaksāti pārbaudes rezultātā (preventīva darbība), EUR 306,18
Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - nav izmaksāts darbības novērtējuma mainīgais maksājums par iepriekš pieņemtiem  lēmumiem, EUR 168,6
Par ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgi par trūcīgo personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem - ieturēts darbības nodrošinājuma maksājums, EUR 6025,81
Piemērots līgumsods, EUR 17877,43

 

2015. gada 4. ceturkšņa pārbaužu rezultāti 

 

2015. gada 4. ceturksnī kopumā konstatētie zaudējumi un atgūtie naudas līdzekļi veselības aprūpes budžetā un pacientiem:

27368,80
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, EUR 26721,39
Par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, EUR 372,87
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, EUR 172,36
t.sk. atmaksāti pārbaudes rezultātā (preventīva darbība), EUR 0,90

Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - nav izmaksāts darbības novērtējuma mainīgais maksājums par iepriekšējos ceturkšņos pieņemtiem lēmumiem, EUR (Nacionālā veselības dienesta dati)

0,00

Par ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgi par trūcīgo personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem - ieturēts darbības nodrošinājuma maksājums, EUR

0,00
Piemērots līgumsods, EUR 407,96

2015. gada 4. ceturksnī spēkā stājušies lēmumi par konstatētiem būtiskākiem pārkāpumiem ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā iestādēs


2015. gada 3. ceturkšņa pārbaužu rezultāti 

 

2015. gada 3. ceturksnī kopumā konstatētie zaudējumi un atgūtie naudas līdzekļi veselības aprūpes budžetā un pacientiem:

97594,44
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, EUR 87909,40
Par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, EUR 1860,28
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, EUR 124,95
t.sk. atmaksāti pārbaudes rezultātā (preventīva darbība), EUR 4,27

Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - nav izmaksāts darbības novērtējuma mainīgais maksājums par iepriekšējos ceturkšņos pieņemtiem lēmumiem, EUR (Nacionālā veselības dienesta dati)

0,00

Par ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgi par trūcīgo personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem - ieturēts darbības nodrošinājuma maksājums, EUR

0,00
Piemērots līgumsods, EUR 7695,44

 2015. gada 3. ceturksnī spēkā stājušies lēmumi par konstatētiem būtiskākiem pārkāpumiem ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā iestādēs


2015. gada 2. ceturkšņa pārbaužu rezultāti
 

 

2015. gada 2. ceturksnī kopumā konstatētie zaudējumi un atgūtie naudas līdzekļi veselības aprūpes budžetā un pacientiem:

56892,26
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, EUR 48488,85
Par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, EUR 435,42
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, EUR 24,70
t.sk. atmaksāti pārbaudes rezultātā (preventīva darbība), EUR 14,25

Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - nav izmaksāts darbības novērtējuma mainīgais maksājums par iepriekšējos ceturkšņos pieņemtiem lēmumiem, EUR (Nacionālā veselības dienesta dati)

0,00

Par ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgi par trūcīgo personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem - ieturēts darbības nodrošinājuma maksājums, EUR

0,00
Piemērots līgumsods, EUR 7929,04

2015. gada 2. ceturksnī spēkā stājušies lēmumi par konstatētiem būtiskākiem pārkāpumiem ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā iestādēs

 

2015. gada 1. ceturkšņa pārbaužu rezultāti 

 

2015. gada 1. ceturksnī kopumā konstatētie zaudējumi un atgūtie naudas līdzekļi veselības aprūpes budžetā un pacientiem:

51645,58
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, EUR 43015,64
Par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, EUR 291,10
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, EUR 12,78
t.sk. atmaksāti pārbaudes rezultātā (preventīva darbība), EUR 286,76

Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - nav izmaksāts darbības novērtējuma mainīgais maksājums par iepriekšējos ceturkšņos pieņemtiem lēmumiem, EUR (Nacionālā veselības dienesta dati)

168,60

Par ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgi par trūcīgo personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem - ieturēts darbības nodrošinājuma maksājums, EUR

6025,81
Piemērots līgumsods, EUR 1844,89

2015. gada 1. ceturksnī spēkā stājušies lēmumi par konstatētiem būtiskākiem pārkāpumiem ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā iestādēs

 

2014.gada pārbaužu rezultāti 

 

2014.gadā kopumā konstatētie zaudējumi un atgūtie naudas līdzekļi veselības aprūpes budžetā un pacientiem:

315536,01
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, EUR 263533,56
Par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, EUR 4945,33
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, EUR 689,54

Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - nav izmaksāts darbības novērtējuma mainīgais maksājums iepriekšējos ceturkšņos pieņemtiem 9 lēmumiem, EUR (Nacionālā veselības dienesta dati)

2404,20

Par ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgi par trūcīgo personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem - ieturēts darbības nodrošinājuma maksājums, EUR

0,00
Piemērots līgumsods, EUR  43963,38


2014.gada 4.ceturkšņa pārbaužu rezultāti

 

2014.gada 4.ceturksnī kopumā konstatētie zaudējumi un atgūtie naudas līdzekļi veselības aprūpes budžetā un pacientiem:

47464,24
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti,EUR 44906,31
Par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, EUR 1017,43
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, EUR 11,66

Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - nav izmaksāts darbības novērtējuma mainīgais maksājums par iepriekšējos ceturkšņos
pieņemtiem lēmumiem,  EUR (Nacionālā veselības dienesta dati)

0,00

Par ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgi 
par trūcīgo personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem -
ieturēts darbības nodrošinājuma maksājums, EUR

0,00
Piemērots līgumsods, EUR 1528,84

 2014.gada 4.ceturksnī spēkā stājušies lēmumi par konstatētiem būtiskākiem pārkāpumiem ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā iestādēs

 

 2014.gada 3.ceturkšņa pārbaužu rezultāti

 

2014.gada 3.ceturksnī kopumā konstatētie zaudējumi un atgūtie naudas līdzekļi veselības aprūpes budžetā un pacientiem:

134179,22
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti,EUR 114215,61
Par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, EUR 1728,87
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, EUR 103,60

Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - nav izmaksāts darbības novērtējuma mainīgais maksājums par iepriekšējos ceturkšņos
pieņemtiem lēmumiem,  EUR (Nacionālā veselības dienesta dati)

0,00

Par ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgi 
par trūcīgo personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem -
ieturēts darbības nodrošinājuma maksājums, EUR

0,00
Piemērots līgumsods, EUR 18131,14

2014.gada 3.ceturksnī spēkā stājušies lēmumi par konstatētiem būtiskākiem pārkāpumiem ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā iestādēs

 

2014.gada 2.ceturkšņa pārbaužu rezultāti

 

2014.gada 2.ceturksnī kopumā konstatētie zaudējumi un atgūtie naudas līdzekļi veselības aprūpes budžetā un pacientiem:

41272,41
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti,EUR 35895,00
Par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, EUR 1263,98
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, EUR 420,62

Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - nav izmaksāts darbības novērtējuma mainīgais maksājums par iepriekšējos ceturkšņos
pieņemtiem lēmumiem,  EUR (Nacionālā veselības dienesta dati)

461,30

Par ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgi 
par trūcīgo personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem -
ieturēts darbības nodrošinājuma maksājums, EUR

0,00
Piemērots līgumsods, EUR 3231,51

2014.gada 2.ceturksnī spēkā stājušies lēmumi par konstatētiem būtiskākiem pārkāpumiem ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā iestādēs

 

2014.gada 1.ceturkšņa pārbaužu rezultāti

2014.gada 1.ceturksnī kopumā konstatētie zaudējumi un atgūtie naudas līdzekļi veselības aprūpes budžetā un pacientiem:

92022,85
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti,EUR 68516,65
Par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, EUR 935,05
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, EUR 153,66

Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - nav izmaksāts darbības
novērtējuma mainīgais maksājums par iepriekšējos ceturkšņos
pieņemtiem 9 lēmumiem,  EUR (Nacionālā veselības dienesta dati)

1942,90

Par ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgi 
par trūcīgo personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem -
ieturēts darbības nodrošinājuma maksājums, EUR

0,00
Piemērots līgumsods, EUR 20474,59

2014.gada 1.ceturksnī spēkā stājušies lēmumi par konstatētiem būtiskākiem pārkāpumiem ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā iestādēs


2013.gada 4.ceturkšņa pārbaužu rezultāti

2013.gada 4.ceturksnī kopumā konstatētie zaudējumi
veselības aprūpes budžetam un pacientiem

31 242,83
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, Ls 13 529,20
Par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, Ls 344,24
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, Ls 97,45

Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - nav izmaksāts darbības
novērtējuma mainīgais maksājums par iepriekšējos ceturkšņos
pieņemtiem lēmumiem,  Ls (Nacionālā veselības dienesta dati) 

2738,37

Par ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgi 
par trūcīgo personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem -
ieturēts darbības nodrošinājuma maksājums, Ls 

480,00
Piemērots līgumsods, Ls 14053,57

2013.gada 4.ceturksnī spēkā stājušies lēmumi par konstatētiem būtiskākiem pārkāpumiem ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā iestādēs

2013.gada 3.ceturkšņa pārbaužu rezultāti

2013.gada 3.ceturksnī kopumā konstatētie zaudējumi
veselības aprūpes budžetam un pacientiem

97 958,84
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, Ls 92 208,01
Par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, Ls 532,72
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, Ls 152,40

Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - nav izmaksāts darbības
novērtējuma mainīgais maksājums iepriekšējos ceturkšņos
pieņemtiem 8 lēmumiem (Nacionālā veselības dienesta dati) 

1678,29

Par ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgi 
par trūcīgo personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem -
ieturēts darbības nodrošinājuma maksājums, Ls 

727,00
Piemērots līgumsods, Ls 2660,42

2013.gada 3.ceturksnī spēkā stājušies lēmumi par konstatētiem būtiskākiem pārkāpumiem ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā iestādēs

2013.gada 2.ceturkšņa pārbaužu rezultāti

2013.gada 2.ceturksnī kopumā konstatētie zaudējumi
veselības aprūpes budžetam un pacientiem

61 121,53
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, Ls 55 737,45
Par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, Ls 171,62
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, Ls 151,50

Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - nav izmaksāts darbības
novērtējuma mainīgais maksājums iepriekšējos ceturkšņos
pieņemtiem 10 lēmumiem  (Nacionālā veselības dienesta dati) 

1304,85

Par ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgi 
par trūcīgo personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem -
ieturēts darbības nodrošinājuma maksājums, Ls 

2482,01
Piemērots līgumsods, Ls 1274,10

2013.gada 2.ceturksnī spēkā stājušies lēmumi par konstatētiem būtiskākiem pārkāpumiem ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā iestādēs

2013.gada 1.ceturkšņa pārbaužu rezultāti

2013.gada 1.ceturksnī kopumā konstatētie zaudējumi
veselības aprūpes budžetam un pacientiem

20350,52
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, Ls 10092,87
Par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, Ls 1376,57
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, Ls 137,19

Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - nav izmaksāts darbības
novērtējuma mainīgais maksājums iepriekšējos ceturkšņos
pieņemtiem 5 lēmumiem  (Nacionālā veselības dienesta dati) 

785,43

Par ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgi 
par trūcīgo personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem -
ieturēts darbības nodrošinājuma maksājums, Ls 

6411,88
Piemērots līgumsods, Ls 1546,59

2013.gada 1.ceturksnī spēkā stājušies lēmumi par konstatētiem būtiskākiem pārkāpumiem ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā iestādēs

2012.gada dati

2012.gadā kopumā konstatētie zaudējumi
veselības aprūpes budžetam un pacientiem

143983,91
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, Ls 105244,30
Par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, Ls 2277, 25
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, Ls 1502,41

Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - nav izmaksāts darbības
novērtējuma mainīgais maksājums par 2011.-2012.gada
iepriekšējos ceturkšņos pieņemtiem 63 lēmumiem
(Nacionālā veselības dienesta dati) 

9347,97

Par ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgi par trūcīgo
personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem -
ieturēts darbības nodrošinājuma maksājums, Ls 

18531,68
Piemērots līgumsods, Ls  7080,30

 
2012. gada 4.ceturkšņa pārbaužu rezultāti:

2012.gada 4.ceturksnī kopumā konstatētie zaudējumi
veselības aprūpes budžetam un pacientiem

26314,55
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, Ls 15322,93
Par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, Ls 279,05
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, Ls 658,49
Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - pieņemti 7 lēmumi
par darbības novērtējuma mainīgā maksājuma neizmaksāšanu,Ls 
(maksājuma aprēķinu, pamatojoties uz Inspekcijas lēmumiem,
veic Nacionālais veselības dienests) 
0,00
Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - nav izmaksāts darbības novērtējuma
mainīgais maksājums par 2012.gada iepriekšējos ceturkšņos pieņemtiem 12 lēmumiem,
Ls (Nacionālā veselības dienesta dati
1557,04
Par ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgi par trūcīgo
personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem -
ieturēts darbības nodrošinājuma maksājums, Ls 
6023,60
Piemērots līgumsods, Ls 2473,44

2012.gada 4.ceturksnī spēkā stājušies lēmumi par konstatētiem būtiskākiem pārkāpumiem ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā iestādēs

   
2012. gada 3.ceturkšņa pārbaužu rezultāti:

2012.gada 3.ceturksnī kopumā konstatētie zaudējumi un atgūtie naudas līdzekļi
veselības aprūpes budžetā un pacientiem
43 063,35
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, Ls 35534,85 
Par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, Ls 681,36
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, Ls  52,00
Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - pieņemti 15 lēmumi
par darbības novērtējuma mainīgā maksājuma neizmaksāšanu,Ls 
(maksājuma aprēķinu, pamatojoties uz Inspekcijas lēmumiem,
veic Nacionālais veselības dienests) 
 0,00
Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - nav izmaksāts darbības novērtējuma
mainīgais maksājums par 2012.gada 1.pusgada 21 lēmumu, Ls
(Nacionālā veselības dienesta dati
2394,55
Par ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgi par trūcīgo
personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem -
ieturēts darbības nodrošinājuma maksājums, Ls 
2532,98 
Piemērots līgumsods, Ls 1867,61

2012.gada 3.ceturksnī spēkā stājušies lēmumi par konstatētiem būtiskākiem pārkāpumiem ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā iestādēs


2012.gada 2.ceturkšņa pārbaužu rezultāti:

2012. gada 2.ceturksnī kopumā konstatētie zaudējumi un atgūtie naudas līdzekļi
veselības aprūpes budžetā un pacientiem, Ls
19 991, 45
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, Ls 11 845, 71
Par nepamati izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, Ls  603,09
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, Ls  158, 70
Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - pieņemti 8 lēmumi
par darbības novērtējuma mainīgā maksājuma neizmaksāšanu, Ls
(maksājuma aprēķinu veic Nacionālais veselības dienests)
 0,00
Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - nav izmaksāts darbības novērtējuma
mainīgais maksājums par 2011. - 2012. gada 1.ceturkšņa 15 lēmumiem
(Nacionālā veselības dienesta dati)
 2302,24
Par ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgi par trūcīgo
personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem -
nav izmaksāts darbības nodrošinājuma  maksājums, Ls
 2973,85
Piemērots līgumsods, Ls  2107,86

2012.gada 2.ceturksnī spējā stājušies lēmumi par konstatētiem būtiskākiem pārkāpumiem ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā iestādēs

 

2012. gada 1.ceturkšņa pārbaužu rezultāti:

2012.gada 1.ceturksnī kopumā konstatētie zaudējumi un atgūstāmie naudas līdzekļi
veselības aprūpes budžetā un atgriežamie līdzekļi pacientiem, Ls
54614,56
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, Ls 42540,81
Par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, Ls 713,75
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, Ls 633,22
Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - pieņemti 22 lēmumi
par darbības novērtējuma mainīgā maksājuma neizmaksāšanu 
(maksājuma aprēķinu veic Nacionālā veselības dienests), Ls
 0.00
Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem nav izmaksāts darbības novērtējuma
 mainīgais maksājums par 2011. gada 16 lēmumiem
(Nacionālā veselības dienesta dati), Ls
3094,14
Par ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgi par
trūcīgo personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem -
nav izmaksāts darbības nodrošinājuma maksājums, Ls
7001,25
Piemērots līgumsods, Ls 631,39

2012.gada 1.ceturksnī spēkā stājušies lēmumi par konstatētiem būtiskākiem pārkāpumiem ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā iestādēs.


2011. gada pārbaužu rezultāti:

2011.gadā kopumā konstatētie zaudējumi un atgūstāmie naudas līdzekļi veselības
aprūpes budžetā un atgriežamie līdzekļi pacientiem, Ls
110385
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, Ls 92291
Par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, Ls 2818
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, Ls 2421
Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem - nav izmaksāts darbības novērtējuma
mainīgais maksājums (Nacionālā veselības dienesta dati), Ls
2184
Par ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgi par
trūcīgo personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem - nav izmaksāts darbības
nodrošinājuma maksājums, Ls
8969
Piemērots līgumsods, Ls 1702

2011.gada 1.ceturkšņa pārbaužu rezultāti:

 

Kopumā atgūtā nauda veselības aprūpes budžetā un pacientiem:
Konstatētie zaudējumi, kas atgriezti veselības aprūpes budžetā, Ls 33011.48
Atgrieztie līdzekļi veselības aprūpes budžetā par nepamatoti izrakstītām kompensējamām zālēm, Ls 512.83
Pacientiem atgriezts, Ls 538.41
Nav izmaksāts ģimenes ārsta darbības novērtējuma mainīgais maksājums, Ls 794.41
Līgumsods pakalpojuma tarifa desmitkārtīgā apmērā, Ls 137.70

2011.gada 1.ceturksnī konstatētie būtiskākie pārkāpumi ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā iestādēs.

2011.gada 2.ceturkšņa pārbaužu rezultāti:

 

Kopumā atgūtā nauda veselības aprūpes budžetā un pacientiem:
Konstatētie zaudējumi, kas atgriezti veselības aprūpes budžetā, Ls 11742.08
Atgrieztie līdzekļi veselības aprūpes budžetā par nepamatoti izrakstītām kompensējamām zālēm, Ls 934.86
Pacientiem atgriezts, Ls 1300.9
Nav izmaksāts ģimenes ārsta darbības novērtējuma mainīgais maksājums, Ls 63.13

2011.gada 2.ceturksnī konstatētie būtiskākie pārkāpumi ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā iestādēs.

2011.gada 3.ceturkšņa pārbaužu rezultāti

Kopumā atgūtā nauda veselības aprūpes budžetā un pacientiem: 
Konstatētie zaudējumi, kas atgriezti veselības aprūpes budžetā, Ls 35573.54
Atgrieztie līdzekļi veselības aprūpes budžetā par nepamatoti izrakstītām kompensējamām zālēm, Ls 467.12
Pacientiem atgriezts, Ls 650.55
Nav izmaksāts ģimenes ārsta darbības novērtējuma mainīgais maksājums, Ls 213.14
Piemērots līgumsods, Ls 488.90

2011. gada 3.ceturksnī konstatētie būtiskākie pārkāpumi ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā iestādēs.

2011.gada 4.ceturkšņa pārbaužu rezultāti

Kopumā konstatētie zaudējumi un atgūstāmie  naudas līdzekļi veselības
aprūpes budžetā un pacientiem, piemērotas sankcijas:
 
Par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, Ls 11955.36
Par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, Ls 902.91
Par no pacientiem nepamatoti iekasētiem maksājumiem, Ls 44.00
Par ģimenes ārsta darba organizācijas pārkāpumiem  - nav izmaksāts darbības
novērtējuma mainīgais maksājums (Nacionālā veselības dienesta dati), Ls
776,26
par ģmenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu/ārstu palīgu, kas atbildīgs
par trūcīgo personu veselības aprūpi, darba organizācijas pārkāpumiem - nav izmaksāts darbības   
nodrošinājuma maksājums, Ls
8968,72
Piemērots līgumsods, Ls 1075,82

 2011. gada 4.ceturksnī konstatētie būtiskākie pārkāpumi ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā iestādēs.

 2010. gada pārbaužu rezultāti

Kopumā atgūtā nauda veselības aprūpes budžetā un pacientiem
Konstatētie zaudējumi, kas atgriezti veselības aprūpes budžetā, Ls 204243.64
Atgrieztie līdzekļi veselības aprūpes budžetā par nepamatoti izrakstītām kompensējamām zālēm 587.97
Pacientiem atgriezts, Ls 2010.97
Nav izmaksāts ģimenes ārsta darbības novērtējuma mainīgais maksājums, Ls 488.41

2010. gadā konstatētie būtiskie pārkāpumi ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā ārstniecības iestādēs.