Veselības inspekcijas informācija ārstniecības iestādēm

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Latvijas Nacionālais  akreditācijas birojs (LATAK) 2014.gada 25.jūlijā pieņēmis lēmumu Nr.181/2014,par to ka  SIA „OSMUNDS” Inspekcijas nodaļai (I-469) apturēta akreditācija reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17020:2012 standarta prasībām uz laiku līdz 2015.gada 24.janvārim.

Ja Jums ir līgumattiecības ar SIA "Osmunds" - lūdzam pārliecināties, vai nav nepieciešamas korektīvas darbības.

Inspicējošai institūcijai, kura veic medicīnisko ierīču elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes, jābūt akreditētai saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17020:2012 noteiktajām prasībām. Detalizētu informāciju meklēt LATAK mājas lapā, sadaļā inspicējošās institūcijas. http://www.latak.lv/lv/?lang=lv