Informācija par bīstamām/ nedrošām/ no tirgus atsauktām medicīniskajām ierīcēm

Informācija aktualizēta: 6.06.2018.

Veselības inspekcija saņēm ziņojumus no Zāļu valsts aģentūras (turpmāk – ZVA), kā no kompetentās iestādes par Vigilances sistēmu Latvijā, par medicīnisko ierīču atsaukumiem no tirgus, kā arī ražotāja ziņojumiem par nepieciešamību veikt korektīvas darbības tirgū laistām medicīnas ierīcēm.

Inspekcija aicina medicīnisko ierīču izplatītājus, importētājus, ārstniecības iestāžu atbildīgās personas un citus medicīnisko ierīču lietotājus regulāri sekot publicētajai informācijai ZVA mājas lapā, lai nodrošinātu medicīnisko ierīču drošu lietošanu.

Ja esat iegādājušies kādu no sarakstā minētajām medicīnas ierīcēm, aicinām sazināties ar preces piegādātāju vai ražotāju.