Informācija par bīstamām/ nedrošām/ no tirgus atsauktām medicīniskajām ierīcēm

Informācija aktualizēta: 19.05.2016.

Veselības inspekcija ir saņēmusi ziņojumus no Zāļu valsts aģentūras (turpmāk – ZVA), kā no kompetentās iestādes par Vigilances sistēmu Latvijā, par medicīnisko ierīču atsaukumiem no tirgus.

Inspekcija aicina ārstniecības iestāžu atbildīgajām personām un citiem medicīnisko ierīču lietotājiem regulāri sekot publicētajai informācijai ZVA mājaslapā.

Ja esat iegādājušies kādu no sarakstā minētajiem produktiem, aicinām sazināties ar preces piegādātāju.