Veselības inspekcija aicina ārstniecības iestādes izvērtēt iespēju veikt ārstniecības personu pārreģistrāciju savā iestādē

Lai atvieglotu ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām ar reģistrācijas pagarināšanu saistīto administratīvo slogu (izbrīvēta darbadiena, ceļa izmaksas utt.), Veselības inspekcijas Reģistru nodaļa arī 2015. gadā veica izbraukuma pārreģistrāciju personu darbavietās.

2015. gadā reģistrācija un pārreģistrācija tika veikta astoņpadsmit ārstniecības iestādēs, t.i. 16 stacionārās iestādēs un 2 veselības centros.

Kopumā līdz 2015. gada 1. decembrim tika reģistrētas/ pārreģistrētas 7699 ārstniecības personas,  no tām 1110 ārstniecības personas pārreģistrētas izbraukumā - 1102 personas ārpus Rīgas.  

Salīdzinoši iepriekšējos gados veikto pārreģistrāciju dati

Veselības inspekcija pateicas visām minētajām ārstniecības iestādēm par veiksmīgu sadarbību reģistrācijas procesa nodrošināšanā!

Jautājumos par ārstniecības personu reģistrāciju vai pārreģistrāciju Jūsu ārstniecības iestādē, lūdzam sazināties ar Veselības inspekcijas Reģistru nodaļu pa tālruni 67081659 vai e-pastu registri@vi.gov.lv par attiecīgo pakalpojumu saņemšanu.