Pārbaudes sociālajos aprūpes centros

Inspekcija aicina Sociālās aprūpes centrus iepazīties ar izstrādātajiem pārbaudes kritērijiem un tajos ietvertajiem mērījumu elementiem - šeit (word dok.).

Aicinām sociālās aprūpes centrus, veicot pašpārbaudi, pārliecināties par savu atbilstības pakāpi, izmantot iespēju konsultēties ar Labklājības ministrijas vai Inspekcijas speciālistiem, ja rodas jautājumi, un veiktu iespējamos uzlabojumus.

Apmeklētajos sociālās aprūpes centros tiek vērtētas sekojošas jomas:

 1. uz aprūpējamo personu (klientu/pacientu) orientēta aprūpe;
 2. telpas, vide, aprīkojums;
 3. kvalitātes un drošības pārvaldība;
 4. veselības aprūpes organizēšana;
 5. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesa organizēšana;
 6. zāļu aprites sistēma;
 7. higiēna un epidemioloģiskā drošība;
 8. personāla kapacitāte, novērtēšana, jauno darbinieku apmācība.

Sociālo aprūpes centru pakalpojumu vērtēšanas kritēriji pieejami gan Veselības Inspekcijas gan Labklājības ministrijas tīmekļvietnēs.

Inspekcija pārbaudes laikā lūgs sniegt nepieciešamo:

 • Informāciju,
 • dokumentus un skaidrojumus, par sociālās aprūpes/rehabilitācijas un veselības aprūpes procesa nodrošināšanu klientiem,
 • uzrādīt darbinieku personas lietas, klientu lietas u.c. nepieciešamos dokumentus.

Vēršam uzmanību, ka pārbaudes laikā tiks vērtēti arī aktuālie sociālās aprūpes centru veiktie pašnovērtējumi[2].