Ārstniecības iestādēm par riska fonda maksājuma rēķiniem

Tuvojoties 1. novembrim, Veselības inspekcija vēlas atgādināt, ka 2013. gada 5. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi” nosaka pacientu tiesības uz atlīdzību no Ārstniecības riska fonda par viņu dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī nosaka kārtību, kādā Nacionālais veselības dienests aprēķina gada riska maksājuma apmēru ārstniecības iestādēm par tajās strādājošām (pamatdarbā un blakusdarbā) ārstniecības personām. Aprēķinot gada riska maksājuma apmēru ārstniecības iestādei, Nacionālais veselības dienests ņem vērā datus par ārstniecības iestādē strādājošām (pamatdarbā un blakusdarbā) ārstniecības personām, kas reģistrētas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) uz 1. novembri.

Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, ka ārstniecības iestādes nav savlaicīgi sniegušas datus Ārstniecības iestāžu un Ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu reģistriem un informācija par nodarbinātām ārstniecības personām nesaskan ar Ārstniecības riska fonda maksājuma rēķiniem, ārstniecības iestādēm lūgums savlaicīgi informēt Veselības inspekciju par ārstniecības iestādē strādājošo ārstniecības personu izmaiņām.

Ārstniecības iestādes var nosūtīt pieprasījumu Veselības inspekcijai uz e-pasta adresi registri@vi.gov.lv, lai saņemtu Reģistrā esošo informāciju par ārstniecības iestādē strādājošām ārstniecības personām. Saņemot pieprasīto informāciju, ārstniecības iestādes var veikt atbilstošās izmaiņas un nosūtīt tās Reģistram datu aktualizēšanai.