Izskatītie iesniegumi un veiktās kontroles

 

 

Latvijas ārstniecības personas arī 2014.gadā retāk izvēlējās strādāt ārvalstīs

28.04.2015

 Salīdzinot ar lielo pieprasījumu meklēt darba iespējas ārvalstīs iepriekšējos gados, 2014.gadā pieprasījums no Latvijas ārstniecības personām pēc kvalifikācijas atzīšanas ārzemēs saglabājies līdzvērtīgs 2013. gada zemajiem rādītājiem.

Lasīt vairāk >>

Aptaujas rezultāti par Veselības inspekcijas e-pakalpojumu lietošanu

20.02.2015

2014.gada oktobrī un novembrī Veselības inspekcijas mājaslapā tika veikta aptauja „Par Veselības inspekcijas e-pakalpojumu lietošanu”,kurā respondenti tika aicināti izteikt savu viedokli par Veselības inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) e-pakalpojumiem un to lietošanu. Kopumā aptauju aizpildīja 212 respondenti. Tā kā Inspekcija iepriekš nebija piedāvājusi sabiedrībai e-pakalpojumus, bija svarīgi noskaidrot sabiedrības viedokli, kas nākotnē palīdzēs pilnveidot iestādes piedāvātos e-pakalpojumus.

Lasīt vairāk >>

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācija un pārreģistrācija personu darbavietā 2014.gadā

15.12.2014

Līdzīgi kā iepriekšējos gados Veselības inspekcija 2014.gadā veica izbraukumus uz ārstniecības iestādēm, lai nodrošinātu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrāciju un pārreģistrāciju to darbavietās. 2014.gadā reģistrācija un pārreģistrācija tika veikta četrās ārstniecības iestādēs. Kopumā šo pakalpojumu izmantoja 179 personas, kuras strādā ārpus Rīgas (salīdzinājumam: 2013.gadā – 132 personas; 2012.gadā – 237 personas).

Lasīt vairāk >>

Ziņojums par Kosmētikas līdzekļu tirgus uzraudzības projekta rezultātiem Latvijas tirgū 2012. gadā

04.03.2013

Veselības inspekcija kosmētikas līdzekļu kontroļu projekta ietvaros 2012. gadā no februāra līdz augusta mēnesim 110 vairumtirdzniecības uzņēmumos veica 525 kosmētikas līdzekļu un 15 kosmētikas līdzekļu lietas kontroles, tai skaitā, izskatot dokumentāciju pieciem kosmētikas līdzekļiem sakarā ar saņemtajiem testēšanas rezultātiem, lai izvērtētu Noteikumu Nr.354, Valsts valodas likuma, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma, Preču un pakalpojuma drošuma likuma prasību ievērošanu.

Lasīt vairāk >>

CLEEN organizētā projekta ietvaros veikto mazgāšanas līdzekļu uzraudzības kontroļu rezultāti

04.03.2013

Veselības inspekcija Eiropas ķīmisko vielu un maisījumu uzraudzības un kontroles sadarbības tīkla CLEEN ietvaros organizētā projekta „EURODETER” ietvaros 2012. gadā no maija līdz novembrim veica mazgāšanas līdzekļu tirgus uzraudzību Latvijā un apkopoja datus par kontroļu rezultātiem.

Lasīt vairāk >>

2012. gadā Veselības inspekcija saņēma 213 iesniegumus no ārstniecības personām, kas vēlas saņemt izziņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs

04.03.2013

2012. gadā Veselības inspekcija saņēma 213 iesniegumus no ārstniecības personām (māsām, vecmātēm, ārsta palīgiem, māsas palīgiem, kosmētiķiem un zobārsta asistentiem), kas vēlas saņemt izziņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs.  

Lasīt vairāk >>

2012. gadā par veselības aprūpes kvalitāti un darbspēju ekspertīzi Veselības inspekcijā tika saņemti 1040 iedzīvotāju iesniegumi

27.02.2013

Pagājušā gadā Veselības inspekcijā par veselības aprūpes kvalitāti, darbspēju ekspertīzi un veselības aprūpē sniegto atzinumu pamatotību tika reģistrēti 1040 iedzīvotāju iesniegumi.

Lasīt vairāk >>

2012.gadā konstatēti nepamatoti uzrādīti veselības aprūpes pakalpojumi 144 tūkstošu latu apmērā

21.02.2013

Veselības inspekcija pēc veiktajām pārbaudēm ārstniecības iestādēs, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, 2012. gadā ir pieņēmusi lēmumus par naudas līdzekļu atmaksu veselības aprūpes budžetā vai pacientiem 143 983 latu apmērā.

Lasīt vairāk >>

2011. gadā izskatītie iesniegumi par veselības aprūpes kvalitāti un darbspējas ekspertīzi

20.03.2012

Veselības inspekcijā 2011. gadā par veselības aprūpes kvalitāti un darbspējas ekspertīzi saņemti 1396 iesniegumi (līdz gada beigām tika pabeigta 1153 iesniegumu izskatīšana, pārējo iesniegumu izskatīšana turpinās 2012. gadā). Pagājušā gadā 20% gadījumos iesniegumā minētās pretenzijas apstiprinājās vai ekspertīzes laikā tika konstatēti pārkāpumi kādā citā veselības aprūpes posmā vai citā ārstniecības iestādē.

Lasīt vairāk >>

2011.gadā konstatēti nepamatoti uzrādīti veselības aprūpes pakalpojumi 110 tūkstošu latu apmērā

07.02.2012

Veselības inspekcija 2011.gadā pēc veiktajām pārbaudēm ārstniecības iestādēs, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ir konstatējusi pārkāpumus un pieņēmusi lēmumus par naudas līdzekļu atgriešanu veselības aprūpes budžetā vai pacientiem 110 tūkstošu latu apmērā.

Lasīt vairāk >>