Par mums

Veselības inspekcija (VI) ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas izveidota 2007.gadā.  Veselības inspekcijas darbību nosaka Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumi Nr.309 "Veselības inspekcijas nolikums". 
Ar nolikumu iespējams iepazīties šeit.
 
Veselības inspekcijas vadītāja ir Indra Dreika.
 
Inspekcija īsteno valsts uzraudzību  veselības nozarē, mazinot riskus sabiedrības un personu veselībai, īpašu uzmanību pievēršot sadarbībai ar klientiem. 
 
Veselības inspekcija atrodas Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012
 
Tālrunis: 67081600
fakss: 67819672
e-pasts: vi@vi.gov.lv