Nosacījumi A un B kategoriju piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai

 

 Pakalpojums Norādījumi
Veidlapa
Kontakti  Maksa par pakalpojumu
Nosacījumi A un B kategoriju piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai Saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" Veselības inspekcija nosacījumus sagatavo pēc Valsts vides dienesta pieprasījuma  67317787 
Rīga

63323799
Kurzeme

65424547
Latgale

64281752
Vidzeme

63083193
Zemgale
 bez maksas