Speciālista atzinuma sagatavošana par testēšanas rezultātiem

Pakalpojums Norādījumi
Veidlapa
Kontakti
 
Maksa par pakalpojumu Saite uz latvija.lv 
Speciālista atzinuma sagatavošana par mikrobioloģiskās, ķīmiskās un fizikālās testēšanas rezultātiem (testēšanos pārskatos par EML jānorāda mērījumu vietu adreses vai GPS koordinātes) pieteikums


67317787  
Rīga
63323799
Kurzeme
65424547
Latgale
64281752
Vidzeme
63083193
Zemgale

 
 
13,15 euro
(ar PVN)

saite uz
latvija.lv

e-pakalpojums:
Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai