Parauga ņemšana higiēniskajiem un mikrobioloģiskajiem izmeklējumiem

 

Pakalpojums Norādījumi
Veidlapa
Kontakti
 
Maksa par pakalpojumu Saite uz latvija.lv 
Parauga ņemšana higiēniskajiem un mikrobioloģiskajiem izmeklējumiem (pēc personas pieprasījuma)

 

pieteikums
 

67317787  
Rīga
63323799
Kurzeme
65424547
Latgale
64281752
Vidzeme
63083193
Zemgale
 
cenrāža 11.punkts

saite uz
latvija.lv