Laboratoriskie izmeklējumi

 

Pakalpojums Norādījumi
Veidlapa
Kontakti
 
Maksa par pakalpojumu Saite uz latvija.lv 
Laboratorisko izmeklējumu un mērījumu uzdevumu izstrādāšana
pieteikums
 
 67317787  
Rīga
63323799
Kurzeme
65424547
Latgale
64281752
Vidzeme
63083193
Zemgale

 
  
56,59 euro (ar PVN)

saite uz
latvija.lv

 

 


 

Laboratorisko pētījumu un mērījumu organizēšana cenrāža
9., 10., 11.punkti 
Parauga ņemšana higiēniskajiem un mikrobioloģiskajiem izmeklējumiem (pēc personas pieprasījuma) cenrāža 11.punkts

Speciālista atzinuma sagatavošana par mikrobioloģiskās, ķīmiskās un fizikālās testēšanas rezultātiem (testēšanos pārskatos par EML jānorāda mērījumu vietu adreses vai GPS koordinātes)

13,15 euro (ar PVN)