Seminārs par Veselības inspekcijas kompetences jautājumiem

 

Pakalpojums Norādījumi
Veidlapa
Kontakti
 
Maksa par pakalpojumu Saite uz latvija.lv 
Seminārs par Veselības inspekcijas kompetences jautājumiem
(pēc pieprasījuma)
  67081600 34,21 euro akedēmiskā h
(ar PVN)
saite uz
latvija.lv