Citi

 

Pakalpojums Norādījumi
Veidlapa
Kontakti
 
Maksa par pakalpojumu Saite uz latvija.lv 
Seminārs par Veselības inspekcijas kompetences jautājumiem
(pēc pieprasījuma)
  67081600 34,21 euro / akadēmiskā stunda (ar PVN) saite uz
latvija.lv
Transporta nodrošinājums higiēniskās novērtēšanas pakalpojumu sniegšanā   67081600

67317787  
Rīga
63323799
Kurzeme
65424547
Latgale
64281752
Vidzeme
63083193
Zemgale
0,41 euro/ kilometrs (ar PVN)  
 

Iedzīvotāju sūdzību, iesniegumu un priekšlikumu izskatīšana, konsultācijas