Atzinuma sagatavošana par objekta gatavību darbības uzsākšanai/turpināšanai

 

 

 Pakalpojums Norādījumi
Veidlapa
 Kontakti
 Maksa par pakalpojumu Saite uz latvija.lv
Atzinuma sagatavošana par objekta gatavību darbības uzsākšanai/turpināšanai (prasība obligāta bērnu nometnēm un izglītības iestādēm pirms to reģistrācijas, kā arī bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, pieteikumu var iesniegt arī brīvprātīgi par jebkuru objektu). *


pieteikumsnepieciešamie dokumenti

67317787
Rīga

63323799
Kurzeme

65424547
Latgale

64281752
Vidzeme

63083193
Zemgale
cenrāža 4.punkts

saite uz
latvija.lv