Atzinuma sagatavošana par atkāpju saskaņošanu būvprojektā

 

 

 Pakalpojums Norādījumi
Veidlapa
 Kontakti
 Maksa par pakalpojumu Saite uz latvija.lv
Atzinuma sagatavošana par atkāpju saskaņošanu būvprojektā*

pieteikumsnepieciešamie dokumenti 

67317787
Rīga

63323799
Kurzeme

65424547
Latgale

64281752
Vidzeme

63083193
Zemgale
cenrāža 2.punkts

saite uz
latvija.lv

 Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 2.panta divdesmit otro daļu.