Būves

 

 Pakalpojums Norādījumi
Veidlapa
 Kontakti
 Maksa par pakalpojumu Saite uz latvija.lv
Nosacījumi un atzinumi par teritorijas plānojumiem

pieteikums

nepieciešamie dokumenti

67317787
Rīga

63323799
Kurzeme

65424547
Latgale

64281752
Vidzeme

63083193
Zemgale


   
 
 
 bez maksas

saite uz
latvija.lv

Atzinums par vides faktoru ieteikmi uz veselību, būvprojekta novērtēšana (pēc ierosinātāja pieprasījuma)

pieteikums


nepieciešamie dokumenti

31,10 euro
(ar PVN)
(eksperta stunda)

saite uz
latvija.lv

Nosacījumu sagatavošana higiēnas prasību ievērošanai (pirms projektēšanas stadijā, pēc ierosinātāja pieprasījuma)

pieteikums

nepieciešamie dokumenti

 cenrāža 1.punkts

saite uz
latvija.lv

Atzinuma sagatavošana par atkāpju saskaņošanu būvprojektā*

pieteikums


nepieciešamie dokumenti 

cenrāža 2.punkts

saite uz
latvija.lv

Atzinuma sagatavošana par objekta (būves) gatavību ekspluatācijai*

pieteikums

nepieciešamie dokumenti

cenrāža 3.punkts

 

saite uz
latvija.lv

Atzinuma sagatavošana par objekta gatavību darbības uzsākšanai/turpināšanai (prasība obligāta bērnu nometnēm un izglītības iestādēm pirms to reģistrācijas, kā arī bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, pieteikumu var iesniegt arī brīvprātīgi par jebkuru objektu).*


pieteikums

nepieciešamie dokumenti

cenrāža 4.punkts

saite uz
latvija.lv

 

 Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 2.panta divdesmit otro daļu.