Pieteikums bērnu nometnes darbibas uzsākšanai

 

Pakalpojums Norādījumi
Veidlapa
Kontakti Maksa par pakalpojumu Saite uz latvija.lv
Pieteikums bērnu nometnes darbības uzsākšanai nepieciešamie dokumenti 67317787
Rīga

63323799
Kurzeme

65424547
Latgale

64281752
Vidzeme

63083193
Zemgale
Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrāža 4.7. punkts