Pakalpojumu un naudas sodu nomaksa

 

 Uz leju >> 

 

Veselības inspekcijā par maksas pakalpojumiem iespējams norēķināties ar maksājuma karti
 
(Pakalpojums ieviests, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra sēdes protokola Nr.74 1.§ lēmumu)
 
Par Veselības inspekcijas sniegtajiem maksas pakalpojumiem ar maksājuma karti iespējams veikt norēķinus Veselības inspekcijas Rīgas birojā (Klijānu ielā 7) un reģionālās kontroles nodaļās Valmierā, Gulbenē, Daugavpilī, Rēzeknē, Jēkabpilī, Kuldīgā, Liepājā, Ventspilī,  un Jelgavā (kontaktus skatīt šeit).  Tāpat ar maksājuma karti iespējams apmaksāt valsts nodevas par atzinumu par ūdensapgādes sistēmā konstatēto apdraudējumu cilvēku veselībai un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem (t.i. par dzeramā ūdens īpašo normu noteikšanu) un par atzinuma sagatavošanu aizsargjoslas saskaņošanai ap ūdens ņemšanas vietām. 
 
Šos maksājumus iespējams veikt arī kredītiestādē ar pārskaitījumu vai izmantojot internetbankas pakalpojumus. 

 

Rekvizīti maksājumiem par Veselības inspekcijas pakalpojumiem, kas ir valsts nodevu objekti
 
Saņēmējs: Valsts kase
Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919 , Reģ. Nr.90000597275
Bankas BIC: TRELLV22
Konts: LV63TREL1060290991000
 

Rekvizīti  maksājumiem par Veselības inspekcijas sniegtajiem maksas pakalpojumiem
 
Saņēmējs: Veselības inspekcija
Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012
PVN reģistrācijas Nr. 90002448818
Banka: Valsts kase
Bankas BIC: TRELLV22
Konts: LV75TREL 2290582006000

 

Naudas sodu nomaksa
 
Naudas sodi, ko ir piemērojusi Veselības inspekcija, 30 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas jāpārskaita Valsts kasei, norādot lēmuma par naudas soda uzlikšanu datumu un numuru.
Naudas sodu nomaksu iespējams veikt kredītiestādē ar pārskaitījumu vai izmantojot internetbankas pakalpojumus.

 

Rekvizīti naudas sodu nomaksai
 
Saņēmējs: Valsts kase
Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919,
Reģ. Nr.90000597275
Bankas BIC: TRELLV22
Konts: LV78TREL1060001019900


 Uz augšu >>