Maksas pakalpojumu cenrādis

Ministru kabineta noteikumi Nr. 675
Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 31§)

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

 

Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis

 

  1. Noteikumi nosaka Veselības inspekcijas sniegto maksas pakal­pojumu cenrādi.
  2. Veselības inspekcija maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).
  3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumus Nr.1153 "Noteikumi par Veselības inspekcijas sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 166.nr.; 2011, 56.,75.nr.).
  4. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

     
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis
Veselības ministre Ingrīda Circene
 

 

Ministru kabineta 22.12.2009. Noteikumi Nr. 1635 par valsts nodevu par atzinuma sagatavošanu aizsargjoslas saskaņošanai ap ūdens ņemšanas vietām.

Ministru kabineta 07.09.2010 Noteikumi Nr.833  par valsts nodevu par atzinumu par ūdensapgādes sistēmā konstatēto apdraudējumu cilvēku veselībai un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem  

 

Par pakalpojumu un naudas sodu nomaksu skatīt šeit.