Valsts garantētie veselības aprūpes pakalpojumi

 

Ja Jums radušās šaubas par ārstu vai ārstniecības iestādes darbu (nav iespējams saņemt valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus, tiek pieprasīti neskaidri maksājumi, netiek izsniegti maksājumu apliecinoši dokumenti, ģimenes ārsts vai speciālists nesniedz  konsultācijas, šaubas par kompensējamo medikamentu izrakstīšanas pareizību u.c.), ar iesniegumu jāvēršas Veselības inspekcijā.

Iesniegumā jānorāda:

 
  • iesniedzēja vārds un uzvārds (juridiskai personai – nosaukums),
  • dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta LR (juridiskai personai - juridiskā adrese).
  • vēlams norādīt tālruni
  • iesniegumam jāpievieno visa Jūsu rīcībā esošā dokumentācija, kas varētu būt noderīga lietas izskatīšanā.
 

Iesniegumu iesniegšana:

iesniegumus var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu uz adresi: Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012 vai  reģionālo kontroles nodaļu vai elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu "Elektronisks iesniegums Veselības inspekcijai".

Iesnieguma izskatīšana ir bez maksas.
 

Sīkāka informācija:

pa tālruni 67081600 vai klātienē jebkurā Inspekcijas reģionālā kontroles nodaļā.