Par troksni

 

Ja Jūs neapmierina saimnieciskās darbības iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtu, kompresoru un liftu) un transportlīdzekļu radītais troksnis, jāvēršas ar iesniegumu Veselības inspekcijā.

Ar mūzikas atskaņošanu un ar sabiedrisko kārtību saistītu trokšņa līmeņa pārsniegšanu kontrolē attiecīgās pašvaldības institūcija, kurai pašvaldība ir deleģējusi minēto funkciju, piemēram – pašvaldības policija.
 
Iesniegumā jānorāda:
 
  • iesniedzēja vārds, uzvārds
  • dzīvesvietas adrese
  • kontaktinformācija (e-pasts vai tālrunis).

Iesniegumus iesniedz:

iesniegumus var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu uz adresi: Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012 vai  reģionālo kontroles nodaļu vai elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu "Elektronisks iesniegums Veselības inspekcijai".

Iesnieguma izskatīšana ir bez maksas.
 

Papildus informācija:

pa tālruni 67819685 vai zvanot uz reģionālo kontroles nodaļu darba dienās no plkst. 8.30 –12:30 un 13:00 - 17.00.