Par neatbilstošu higiēnas stāvokli

 

Ja Jūs neapmierina higiēna paaugstināta riska objektos – veselības aprūpes iestādēs, sociālās aprūpes iestādēs, izglītības iestādēs, dienesta viesnīcās, kā arī iedzīvotāju higiēniskās apkalpošanas uzņēmumos (frizētavās, publiskās pirtīs, peldbaseinos, kosmētiskajos kabinetos un sociālās aprūpes iestādēs), jāvēršas ar iesniegumu Veselības inspekcijā.

Iesniegumā jānorāda:

  • iesniedzēja vārds, uzvārds
  • dzīvesvietas adrese
  • kontaktinformācija (e-pasts vai tālrunis)
  • iesniegumā jāapraksta problēma, norādot  konkrētu iestādi un apmeklējuma laiku.

Iesniegumu iesniedz:

iesniegumus var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu uz adresi: Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012 vai  reģionālo kontroles nodaļu vai elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu "Elektronisks iesniegums Veselības inspekcijai".

Iesnieguma izskatīšana ir bez maksas. 

Papildus informācija:

pa tālruni 67819685 vai zvanot uz reģionālo kontroles nodaļu darba dienās no 8.30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17.00.