Par grauzēju, insektu esamību

 

Ja iedzīvotāji pamana kaitīgo insektu vai grauzēju vairošanos vai ieviešanos, viņi var vērsties ar iesniegumu Veselības inspekcijā.  Tomēr  Veselības inspekcija  aicina iedzīvotājus, kuriem ir sūdzības par insektu vai grauzēju esamību, vispirms par šo informēt mājas apsaimniekotāju vai īpašnieku.

Iesniegumā jānorāda:

  • iesniedzēja vārds, uzvārds
  • dzīvesvietas adrese
  • kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis)
 

Iesniegumu iesniedz:

iesniegumus var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu uz adresi: Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012 vai  reģionālo kontroles nodaļu vai elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu "Elektronisks iesniegums Veselības inspekcijai".

Iesnieguma izskatīšana ir bez maksas.

Ja pārbaudes laikā iesniegumā minētā informācija apstiprinās, Veselības inspekcija uzdod ēkas apsaimniekotājam vai īpašniekam noteiktā laikā veikt dezinfekcijas, dezinsekcijas vai deratizācijas pasākumus un par pasākumi izpildi informēt Veselības inspekciju. Veselības inspekcija dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumus neveic, šos pasākumus veic speciāli apmācītas personas - dezinfektori.

Papildus informācija:

pa tālruni 67819685 vai zvanot uz Inspekcijas reģionālo kontroles nodaļu darba dienās no plkst. 8.30 –12:30 un 13:00 - 17.00.