Par dzeramo ūdeni


Ja Jūs neapmierina no publiskas dzeramā ūdens apgādes sistēmas piegādāta dzeramā ūdens kvalitāte, jāvēršas ar iesniegumu Veselības inspekcijā.

Iesniegumā jānorāda:

  • iesniedzēja vārds, uzvārds
  • dzīvesvietas adrese
  • kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālrunis)

Iesniegumus iesniedz:

Iesniegumus var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu uz adresi: Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012 vai  reģionālo kontroles nodaļu vai elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu "Elektronisks iesniegums Veselības inspekcijai".

Veselības inspekcijas speciālisti ar Jums sazināsies pa norādīto tālruni vai e-pastu, lai vienotos par konkrētu pārbaudes laiku.

Iesnieguma izskatīšana ir bez maksas. 

Sīkāka informācija: 

pa  tālruni 67081600 vai zvanot uz reģionālo kontroles nodaļu darba dienās no plkst. 8.30 –12:30 un 13:00 - 17.00 (skatīt šeit).