Medicīniskās aprūpe kvalitāte

 

Ja Jums radušās šaubas par ārstniecības iestādes vai ārsta darba kvalitāti (piemēram, aizdomas par nepareizu vai nekvalitatīvi veiktu izmeklēšanu vai ārstēšanu) – jāvēršas Veselības inspekcijā.

Iesniegumā Veselības inspekcijai jānorāda:

  • iesniedzēja vārds, uzvārds 
  • personas kods
  • dzīvesvietas adrese,
  • ārstniecības iestāde un ārstēšanās laiks
  • kontaktinformācija (e-pasts vai tālrunis)
  • iesniegumam jāpievieno visa Jūsu rīcībā esošā dokumentācija, kas varētu būt noderīga lietas izskatīšanā
  • uz iesniegumiem, sūdzībām vai priekšlikumiem jābūt iesniedzēja parakstam.

Iesniegumus  iesniegšana:

iesniegumus var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu uz adresi: Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012 vai elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu "Elektronisks iesniegums Veselības inspekcijai".

Visu ekspertīzei nepieciešamo medicīnisko dokumentāciju no ārstniecības iestādēm pieprasa Inspekcija.  

Iesnieguma izskatīšana ir bez maksas.

Sīkāka informācija:

pa tālruni 67081600 vai ierodoties Veselības inspekcijā. Inspekcijas darba laiks katru darba dienu no 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.