Darbnespējas lapas

 

Ja Jums rodas šaubas par darbnespējas lapas (turpmāk tekstā DNL) pamatotību, jāvēršas ar iesniegumu Veselības inspekcijā.

Iesniegumā jānorāda:

 •      iesniedzēja vārds un uzvārds (juridiskai personai – nosaukumam)
 •      personas kods
 •      dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adrese (juridiskai personai - juridiskā adrese),
 •      jānorāda darba ņēmēja vārds, uzvārds, personas kods
 •      darba ņēmēja adrese
 •      kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis)
 •      iesniegumam jāpievieno informācija par darbnespēju no Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas.
 •      Uz iesniegumiem, sūdzībām vai priekšlikumiem jābūt iesniedzēja parakstam.

 

Pievēršam Jūsu uzmanību tam, ka, iesniedzot iesniegumu, darba devējam ir jānorāda apstākļi, kas ļauj apšaubīt darbnespējas lapu izsniegšanas pamatotību. Lai veicinātu izpratni par apstākļiem, kādi jānorāda iesniegumā, Inspekcija piedāvā piemēru variantus, kādos iesniegums tiktu uzskatīts par pamatotu:

 

 1.       Neskatoties uz ilgstošu un/vai biežu darbinieka prombūtni slimības dēļ, ikgadējā obligātajā veselības pārbaudē darbinieks tiek atzīts kā "praktiski vesels";
 2.       Darba devējs var uzrādīt objektīvi pamatotus un pierādāmus režīma pārkāpumus darbinieka slimības laikā, t.i., - ir objektīvi dokumentāli pierādījumi, ka darbinieks slimības laikā ir strādājis citur vai atradies ārzemēs;
 3.       DNL izsniegta dienā, kad pēc darba devēja rīcībā esošās informācijas darbinieks nevarēja būt apmeklējis ārstniecības personu (vai arī ir apstākļi, kas norāda uz vērā ņemamām aizdomām par to, ka DNL izsniegta ar atpakaļejošu datumu), un tāpēc DNL varētu uzskatīt par nepamatoti izsniegtu bez darbinieka kā pacienta apskates."


Iesniegumu iesniedz
:

iesniegumus var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu uz adresi: Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012 vai elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu "Elektronisks iesniegums Veselības inspekcijai".

Visu ekspertīzei nepieciešamo medicīnisko dokumentāciju no ārstniecības iestādēm pieprasa Inspekcija.  

Iesnieguma izskatīšana ir bez maksas.

Sīkāka informācija:  

Pa tālruni +371 67081600 vai klātienē, ierodoties Veselības inspekcijā.

Veselības inspekcijas apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Klijānu ielā 7, Rīgā

-        pirmdienās no plkst. 8:30-12:30 un 13:00-17:00,

-        otrdienās no plkst. 8:30-12:30 un 13:00-19:00,

-        trešdienās no plkst. 8:30-12:30 un 13:00-17:00,

-        ceturtdienās no plkst. 8:30-12:30 un 13:00-17:00,

-        piektdienās no plkst.8:30-12:30 un 13:00-15:00,

 

 

Darba dienā pirms svētku dienas apmeklētāji tiek pieņemti līdz plkst. 15:00.