Iesniegumu izskatīšana un konsultācijas

 

 Pakalpojums Norādījumi
Veidlapa
 Kontakti Maksa par pakalpojumu Saite uz latvija.lv
Medicīniskās aprūpes kvalitāte nepieciešamie dokumenti 67081600    
Darbnespējas lapas izsniegšanas pamatotība nepieciešamie dokumenti 67081600

 

 

 

 

 

bez maksas


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

konsultācija

iesniegumi
 

elektronisks iesniegums Veselības inspekcijai


 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientu iemaksas, iespējas saņemt ārstniecības pakalpojumus, valsts kompensējamie medikamenti nepieciešamie dokumenti 67081600
Par neatbilstošu medicīnas ierīci nepieciešamie
dokumenti
67507993
Par zāļu izplatīšanu, neatbilstošu zāļu cenu nepieciešamie dokumenti 67357811
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie maisījumi vai kosmētikas līdzekļu drošums nepieciešamie dokumenti
 
67507991
Dzeramais ūdens nepieciešamie dokumenti 67819685
Neatbilstošs higiēnas stāvoklis izglītības iestādēs, dienesta viesnīcās, frizētavās, kosmētiskos kabinetos, publiskās pirtīs, peldbaseinos, solārijos, sociālās aprūpes iestādēs nepieciešamie dokumenti 67819685
Par troksni nepieciešamie dokumenti 67819685
Par grauzēju, insektu esamību nepieciešamie dokumenti 67819685