Medikamentu iegādes atļaujas

 

Pakalpojums Norādījumi
Veidlapa
Kontakti
 
Maksa par pakalpojumu Saite uz latvija.lv 
Medikamentu iegādes atļaujas ārstniecības iestādēm un sociālās aprūpes institūcijām

nepieciešamie dokumenti

veidlapa

izsniegto atļauju saraksts

67507990
Rīga
63323799
Kurzeme
65424547
Latgale
64281752
Vidzeme
63083193
Zemgale
bez maksas

saite uz
latvija.lv

 

e-pakalpojums: