Statistiskās informācijas materiālu sagatavošana

 

Pakalpojums Norādījumi
Veidlapa
Kontakti
 
Maksa par pakalpojumu Saite uz latvija.lv 
Statistiskās informācijas materiālu sagatavošana   67387662 
67602101 
9,97 euro/ stunda (ar PVN)
(valsts un pašvaldību institūcijām - bez maksas)