Ārstniecības personu reģistrācija un pārreģistrācija

 

Pakalpojums Norādījumi
Veidlapa
Kontakti
 
Maksa par pakalpojumu Saite uz latvija.lv 
Ārstniecības personu/ārstniecības atbalsta personu reģistrācija vai pārreģistrācija

Informācija par ārstniecības personu reģistrāciju/ pārreģistrāciju

Iesniegums ārstniecības personām pirmreizējai reģistrācijai

Iesniegums pārreģistrācijai sertificētām ārstniecības personām

Iesniegums pārreģistrācijai/ atjaunošanai nesertificētām ārstniecības personām

Informācija par reģistrētām ārstniecības personām

67387662 67602101  bez maksas saite uz
latvija.lv

 
Ārstniecības personu, darba devēju konsultēšana, informēšana par reģistrāciju, pārreģistrāciju   67387662 
67602101
bez maksas saite uz
latvija.lv

 
Reģistrācijas apliecību izgatavošana un izsniegšana ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām  

67387662 
67602101 

26805452

Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrāža 23. punkts saite uz
latvija.lv