Veselības aprūpe

 
 Uz leju >> 

 
Pakalpojums Norādījumi
Veidlapa
Kontakti
 
Maksa par pakalpojumu Saite uz latvija.lv 
Iesniegums par medicīniskās aprūpes kvalitāti nepieciešamie
dokumenti
67081600    
Iesniegums par darbnespējas lapu izsniegšanas pamatotību nepieciešamie dokumenti 67081600 bez maksas

iesniegumi

elektronisks iesniegums Veselības inspekcijai

 

Iesniegums par pacientu iemaksu, iespējām saņemt ārstniecības pakalpojumus, valsts kompensējamiem medikamentiem nepieciešamie dokumenti 67081600
Iesniegums par neatbilstošu medicīnas ierīci nepieciešamie
dokumenti
67507993
     

Konsultāciju sniegšana par prasībām kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs un Latvijā

Izziņa kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs

nepieciešamie dokumenti

veidlapa

67387662 konsultācija:  bez maksas
izziņa kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs: 50% no valstī noteiktās minimālās darba algas

saite uz
latvija.lv

 

saite uz latvija.lv

Ārstniecības personu/ ārstniecības atbalsta personu reģistrēšana vai pārreģistrēšana

Informācija par reģistrētām ārstniecības personām

reģistrācija

uzskaites karte

izmaiņu lapa

pārreģistrācija

67387662 67602101  bez maksas saite uz
latvija.lv

 
Ārstniecības personu, darba devēju konsultēšana, informēšana par reģistrāciju, pārreģistrāciju   67387662 
67602101
bez maksas saite uz
latvija.lv

 
Reģistrācijas apliecību izgatavošana un izsniegšana ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām   67387662 
67602101 
bez maksas saite uz
latvija.lv

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas apliecības vai ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības dublikāta izsniegšana   67387662 
67602101 
11,48 euro (ar PVN)  
Statistiskās informācijas materiālu sagatavošana   67387662 
67602101 
9,97 euro/ stunda (ar PVN) 
(valsts un pašvaldību institūcijām - bez maksas)
 
Ārstniecības iestāžu reģistrācija

Informācija par reģistrētām ārstniecības iestādēm

reģistrācija

ārstniecības iestādes reģistrācijas iesniegums

Paziņojums par atbilstību

veidlapa

67501589 bez maksas

saite uz
latvija.lv


 

 

Personas piespiedu izolēšanas pieprasījums veidlapa 67819685
Rīga 
63323799
Kurzeme
65424547
Latgale
64281752
Vidzeme
63083193
Zemgale
bez maksas  
Medikamentu iegādes atļaujas ārstniecības iestādēm un sociālās aprūpes institūcijām

nepieciešamie dokumenti

veidlapa

izsniegto atļauju saraksts

67507990
Rīga
63323799
Kurzeme
65424547
Latgale
64281752
Vidzeme
63083193
Zemgale
bez maksas

 

e-pakalpojums:

 

Pieteikums medicīnas tūrisma pakalpojumiem

veidlapa

norādes ārtniecības iestādēm

67081659 maksas pakalpojums  
 

 

 Uz augšu >>