Prasības skaistumkopšanas saloniem

 

Skaistumkopšanas salonam ir nepieciešams atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai, ja to pieprasa pašvaldības saistošie noteikumi.

Lai saņemtu atzinumu jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Pieteikums (jāuzraksta Veselības inspekcijā, Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012, 6. stāvā, 609.kabinetā).
 2. Firmas vai SIA reģistrācijas apliecības kopija. 
 3. Inventarizācijas plāns.
 4. Telpu nomas līgums vai īpašuma apliecinošie dokumenti.
 5. Paredzētās darbības īss apraksts.

Objekta higiēniskās novērtēšanas mērķis – izvērtēt telpu atbilstību  paredzēto pakalpojumu īstenošanai. Atzinums tiek sniegts bez maksas.

Ja Jums ir radušies papildus jautājumi, esat aicināta zvanīt uz Veselības inspekcijas Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas klientu pieņemšanai tālruni: 67317787.

 

 

Savukārt skaistumkopšanas salona darbības laikā jāievēro higiēnas  un epidemioloģiskās  drošības  prasības, kuras Jūsu jautājuma kontekstā reglamentē šādu LR normatīvo aktu prasības:

 

 1. Epidemioloģiskās drošības likums;
  19.12.2000. MK noteikumi Nr. 439
  "Higiēnas prasības publiskas lietošanas pirtīm" (ja skaistumkopšanas salonā ir pirts);
  16.01.2001. MK noteikumi Nr. 22
  "Noteikumi par higiēnas prasībām kosmētiskajiem kabinetiem" (nosaka higiēnas prasības kosmētiskajiem kabinetiem, saloniem un citiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuros sniedz skaistumkopšanas pakalpojumus, izmantojot fiziskās, fizikālās un ķīmiskās metodes);
  27.11.2001. MK noteikumi Nr. 494
  "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm" - personām, kuras sniedz pakalpojumus klientiem, pirmreizējā un periodiskā veselības pārbaudē reizi gadā jāveic rentgenoloģiska izmeklēšana un vispārēja izmeklēšana;
  26.09.2000. MK noteikumi Nr. 330
  "Vakcinācijas noteikumi"  33.punkts - darbinieki un personas, kuras sniedz manikīra un pedikīra pakalpojumus, kā arī saistītas ar tetovēšanas un ādas caurduršanas procedūrām, obligāti vakcinējami pret B hepatītu.
  13.01.2009. MK noteikumi Nr. 37
  "Higiēnas prasībām publiskas lietošanas peldbaseiniem" (ja skaistumkopšanas salonā ir peldbaseins);
  27.01.2009. MK noteikumi Nr. 71
  "Noteikumi par higiēnas prasībām frizētavām" (jāievēro, sniedzot arī pedikīra un manikīra pakalpojumus);
  20.07.2010. MK noteikumi Nr. 642
  'Noteikumi par profesionālo darbību ierobežojošo infekcijas slimību sarakstu";
 2. Preču un pakalpojumu drošuma likums;
  01.02.2005. MK noteikumi Nr. 96
  "Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saņem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes";
  14.02.2006. MK noteikumi Nr. 119
  "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām";
 3. Patērētāju tiesību aizsardzības likums;
 4. Likums "Par atbilstības novērtēšanu";
  20.04.2004. MK noteikumi Nr. 354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību" (nosaka prasības gan kosmētikas līdzekļu marķējumam, gan sastāvam).