Kurzemes kontroles nodaļa

 

Kontakti

Pilsētas laukums 4, Kuldīga, LV – 3301
tālrunis: 633 23799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv

 
Kurzemes kontroles nodaļā iekļautas šādas administratīvās teritorijas: Ventspils, Talsi, Kuldīga, Liepāja, Saldus
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiki
Adrese Apmeklētāju pieņemšanas laiks Tālrunis
Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4
(1.stāvā, 117. un 116. kabinetā
)

 Pirmdienās 13:00 – 17:00

 Ceturtdienās no 8:30 – 12:30

63323799

higiēnas ārsts apmeklētājus pieņem
ceturtdienās 10:00-15:00

63323799
26336007
26337237
Talsos, Raiņa ielā 17
 
pirmdienās 13:00-17:00   63221089
63323799
29497387

higiēnas ārsts apmeklētājus pieņem
piektdienās 9:00-12:00

26336007
Ventspilī, Saules ielā 31
(Ventspils vecās poliklīnikas telpās, 2. stāvā)
trešdienās 8:30-11:30 26337237
63622325
63323799
Liepājā, E.Veidenbauma ielā 11
 

pirmdienās 13:00 - 17:00
trešdienās 9:00 - 12:00 un 13:00 - 17:00
piektdienās 8:30 - 12:00

63480879
28338764
28376624

higiēnas ārsti apmeklētājus pieņem
otrdienās  14:00-17:00

piektdienās 8:30-12:00

63423795
63480879
29277736
26481579

Saldū, Striķu ielā 3 Saldus novada domē, 3.stāvā (zālē)
katra mēneša otrajā ceturtdienā 10:30-13:00
katra mēneša ceturtajā ceturtdienā 10:30-13:00
63323799

29277736

26481579