Apmeklētāju pieņemšana

 
Klijānu ielā 7, Rīgā

Darba dienās 8:30-12:30 un 13:00-17:00 
 
Darba dienā pirms svētku dienas apmeklētāji tiek pieņemti līdz plkst. 15:00.
 

Apmeklētāju pieņemšana pie Veselības inspekcijas vadītājas notiek katra mēneša otrajā otrdienā no 15.00- 18.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 67819670 un norādot savu interesējošo jautājumu un kontaktinformāciju.

 
Konsultācijām ar konkrētām amatpersonām, struktūrvienību vadītājiem noteiktā dienā un laikā iepriekš nepieciešams pieteikties pa tālruni. Struktūrvienību kontaktinformācija pieejama šeit.
 

 
Ārstniecības iestāžu, Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistram

Pirmdienās 9:00 - 12:30 un 13:00 - 16:00 
Otrdienās 9:00 - 12:30 un 13:00 - 16:00 
Trešdienās 9:00 - 12:30 un 13:00 - 16:00 
Ceturtdienās 9:00 - 12:30 un 13:00 - 16:00 
Piektdienās apmeklētājus nepieņem
  

Ārstniecības iestāžu reģistrs: 67501589; e-pasts: edite.cudina@vi.gov.lv
 
Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrs: 67507989; 67602101; 26805452; e-pasts: sanda.osemljaka@vi.gov.lv un aelita.jansone@vi.gov.lv
 
 

  
Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļa (tālrunis: 67317787) un Sabiedrības veselības kontroles nodaļa  (tālrunis: 67819685)

(Rīga un Jūrmala, kā arī Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mālpils, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Stopiņu novadi)

Darba dienās 8:30-12:30 un 13:00-17:00

 
 
Apmeklētāju pieņemšana reģionālās nodaļās
 
Kurzemes kontroles nodaļa (Liepājas un Ventspils pilsētas, Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas,  Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Talsu, Saldus, Skrundas, Vaiņodes, Ventspils novadi).

Latgales kontroles nodaļa (Daugavpils, Jēkabpils, Rēzeknes pilsētas, kā arī Daugavpils, Ilūkstes, Krāslavas, Dagdas, Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Līvānu, Vārkavas, Rēzeknes, Viļānu, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Aknīstes, Salas, Jēkabpils, Viesītes un Krustpils, Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadi).

Vidzemes kontroles nodaļa (Valmieras pilsēta, Alojas, Alūksnes, Amatas, Apes, Baltinavas, Balvu, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Cesvaines, Ērgļu, Gulbenes, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Limbažu, Lubānas, Madonas, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Rugāju, Salacgrīvas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Valmieras, Varakļānu, Vecpiebalgas,  Viļakas novadi).

Zemgales kontroles nodaļa (Jelgavas pilsēta, Auces, Bauskas,  Dobeles, Engures, Iecavas, Jaunpils, Jelgavas, Kandavas, Ozolnieku, Rundāles, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi).