Apmeklētāju pieņemšana

UZMANĪBU!!!

Uz valsts ārkārtējās situācijas laiku, pārtraukta klientu apkalpošana klātienē.

Sazinies ar Veselības inspekciju,

darba dienās no plkst. 8.30 - 12.30 un 13.00 - 17:00

 Informējam, ka zvana signāls pienāk arī tad, ja līnija ir aizņemta! Tādā gadījumā, lūgums, pēc brīža, zvanu veikt atkārtoti.

Jautājuma tēma/atbildīgā nodaļa

E-pasts

Tālrunis

Klientu apkalpošana

vi@vi.gov.lv

67081600

Klientu apkalpošana gadījumos, kad ārstniecības persona atsaka sniegt pakalpojumu

bridinajums@vi.gov.lv

27891666

(8.00 – 21.00)

Klientu apkalpošana gadījumos, kad ārstniecības persona vai persona, kurai laboratoriski apstiprināta COVID 19 diagnoze, neievēro karantīnas, vai pašizolācijas noteikumus saistībā ar COVID-19 

bridinajums@vi.gov.lv

22008636

(8.00 – 21.00)

Veselības aprūpes pakalpojumu jautājumi 

vi@vi.gov.lv

67507990

Jautājumi par bērnu ārpusskolas nodarbību un sporta klubu darbības pārtraukšanu

 vi@vi.gov.lv

67819685

Jautājumi par dezinfekciju

vi@vi.gov.lv

67507991

Reģistru nodaļa

registri@vi.gov.lv

 

67501589

(ārstniecības iestādes)

67602101

(ārstniecības personas)

Higiēnas novērtēšanas nodaļa 

higiena@vi.gov.lv

67317787

Apmeklētāju pieņemšana reģionālās nodaļā

Kurzemes kontroles nodaļa (Liepājas un Ventspils pilsētas, Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas,  Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Talsu, Saldus, Skrundas, Vaiņodes, Ventspils novadi).

Latgales kontroles nodaļa (Daugavpils, Jēkabpils, Rēzeknes pilsētas, kā arī Daugavpils, Ilūkstes, Krāslavas, Dagdas, Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Līvānu, Vārkavas, Rēzeknes, Viļānu, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Aknīstes, Salas, Jēkabpils, Viesītes un Krustpils, Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadi).

Vidzemes kontroles nodaļa (Valmieras pilsēta, Alojas, Alūksnes, Amatas, Apes, Baltinavas, Balvu, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Cesvaines, Ērgļu, Gulbenes, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Limbažu, Lubānas, Madonas, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Rugāju, Salacgrīvas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Valmieras, Varakļānu, Vecpiebalgas,  Viļakas novadi).

Zemgales kontroles nodaļa (Jelgavas pilsēta, Auces, Bauskas,  Dobeles, Engures, Iecavas, Jaunpils, Jelgavas, Kandavas, Ozolnieku, Rundāles, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi).