Apmeklētāju pieņemšana

Lai ievērotu piesardzības pasākumus, apkalpošana tiek organizēta tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties klātienes apmeklējumam Rīgā var, zvanot pa tālruni 67081600 vai rakstot vi@vi.gov.lv

Veselības inspekcijas apmeklētāju pieņemšanas laiks

  • Rīgā, pēc iepriekšēja pieraksta, darba dienās no plkst.8.30 – 12.30 un 13.00 – 17.00, zvanot pa tālruni 67081600 vai rakstot vi@vi.gov.lv,
  • Reģionālajās nodaļās, pēc iepriekšēja pieraksta, sazinoties ar nodaļas speciālistu. Par apmeklētāju pieņemšanas laikiem un kontaktiem reģionālajās nodaļās skatīt zemāk.

Klienti tiek lūgti ierasties precīzi norādītajā laikā un klientu apkalpošanas zālē ieiet tikai tad, kad tiks uzaicināti. 

Ierodoties Veselības inspekcijā:

  • aicinām ievērot distanci,
  • izmantot telpā pieejamo dezinfekcijas līdzekli,
  • izmantot savus mutes un deguna aizsegus un personiskos rakstāmpiederumus. Riska grupas personas un apmeklētājus ar elpceļu saslimšanas pazīmēm Veselības inspekcija lūdz no klātienes apmeklējuma atturēties.

Veselības inspekcija aicina arī pēc ārkārtējās situācijas beigām izmantot iespējas

Jautājuma tēma/atbildīgā nodaļa

E-pasts

Tālrunis

Klientu apkalpošana

vi@vi.gov.lv

67081600

Klientu apkalpošana gadījumos, kad ārstniecības persona atsaka sniegt pakalpojumu

bridinajums@vi.gov.lv

27891666

(8.00 – 21.00)

Klientu apkalpošana gadījumos, kad ārstniecības persona vai persona, kurai laboratoriski apstiprināta COVID 19 diagnoze, neievēro karantīnas, vai pašizolācijas noteikumus saistībā ar COVID-19 

bridinajums@vi.gov.lv

22008636

(8.00 – 21.00)

Veselības aprūpes pakalpojumu jautājumi 

vi@vi.gov.lv

67507990

Jautājumi par bērnu ārpusskolas nodarbību un sporta klubu darbības pārtraukšanu

 vi@vi.gov.lv

67819685

Jautājumi par dezinfekciju

vi@vi.gov.lv

67507991

Reģistru nodaļa

registri@vi.gov.lv

 

67501589

(ārstniecības iestādes)

26805452; 67507989; 67602101

(ārstniecības personas)

Higiēnas novērtēšanas nodaļa 

higiena@vi.gov.lv

67317787

Apmeklētāju pieņemšana reģionālajās nodaļās

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas,  Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Talsu, Saldus, Skrundas, Vaiņodes, Ventspils novadi).

(Daugavpils, Jēkabpils, Rēzeknes pilsētas, kā arī Daugavpils, Ilūkstes, Krāslavas, Dagdas, Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Līvānu, Vārkavas, Rēzeknes, Viļānu, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Aknīstes, Salas, Jēkabpils, Viesītes un Krustpils, Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadi).

(Valmieras pilsēta, Alojas, Alūksnes, Amatas, Apes, Baltinavas, Balvu, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Cesvaines, Ērgļu, Gulbenes, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Limbažu, Lubānas, Madonas, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Rugāju, Salacgrīvas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Valmieras, Varakļānu, Vecpiebalgas,  Viļakas novadi).

(Jelgavas pilsēta, Auces, Bauskas,  Dobeles, Engures, Iecavas, Jaunpils, Jelgavas, Kandavas, Ozolnieku, Rundāles, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi). 

Informējam, ka zvana signāls pienāk arī tad, ja līnija ir aizņemta! Tādā gadījumā, lūgums, pēc brīža, zvanu veikt atkārtoti.