Medicīnas ierīces

 

Ja man ir sūdzības par medicīnas ierīcēm, ko darīt?

http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/izskat/medicinas-ierices

 Kādos gadījumos var iesniegt iesniegumu Veselības inspekcijā:

 • ja ārstniecības persona vai pacients nav apmācīts rīkoties ar medicīnisko ierīci, nav lietošanas instrukcijas vai tā ir neatbilstoša;
 • ierīce nedarbojas, vai to lietojot, tās darbība atšķiras no ražotāja noteiktās;
 • ja iegādātai ierīcei nav vai ir nepilnīga un/vai pretrunīga informācija par tās lietošanu.

 Iesniegumā jānorāda:

 • Iegādātās ierīces nosaukums, modelis un izplatīšanas uzņēmuma adrese;
 • Medicīniskās ierīces izgatavošanas un drošas lietošanas laiks;
 • Kādus veselības traucējumus vai kaitējumu radīja medicīniskās ierīces lietošana?
 • Medicīniskās ierīces piegādātāja nosaukums, adrese un kontaktinformācija, ja tāda ir lietotāja rīcībā;
 • Ierīces lietošanas pamācības kopija;
 • Informācija par izplatītāja vai izgatavotāja attiekšanos veikt iegādātās neatbilstošās ierīces nomaiņu ar analogu modeli;
 • Iesniedzēja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālrunis, ja ir iespējams, e-pasta adrese).
 • Iesniegumam jāpievieno ārsta atzinums par personai nodarītā veselības kaitējuma smaguma pakāpi, cēloni, apstākļiem un prognozi;
 • Pirkuma čeka kopija.

 Citu iestāžu kompetence:

 • ja lietošanai iegādātā medicīniskā ierīce pasliktina vai kaitē pacienta veselības stāvoklim, jāvēršas ar iesnieguma Zāļu valsts aģentūrā.

ja piegādātājs rakstiski noraida pircēja prasību veikt bojātās ierīces tehnisko ekspertīzi, to nomainīt vai atgriezt ieguldītos līdzekļus, jāvēršas ar iesniegumu Patērētāju tiesību un aizsardzības centrā.

Kur ziņot par  konstatētām neatbilstībām, atmuitojot medicīnas ierīces

Jāsazinās  pa tālruņa nr.  67507993