Informācija medijiem


Tālr. 67819677, mob. tālr.  28342858, e-pasts: komunikacija@vi.gov.lv