Gaidot rezultātus fiziskās aktivitātes veicinošas vides pētījumam Latvijas skolās

 

 

Gaidot rezultātus fiziskās aktivitātes veicinošas vides pētījumam Latvijas skolās

Noslēdzot 2019. gadu, Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) informē, ka nobeigumam tuvojas arī darbs pie Veselības ministrijas ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” aktivitātes Nr.6.1.17 „Fiziskās aktivitātes veicinošas vides pētījums izglītības iestādēs”. Pētījumu īsteno SIA „AC KONSULTĀCIJAS” (pakalpojuma līgums Nr. 01-33.2.2/177).

Inspekcija atgādina, ka pētījuma mērķis ir noskaidrot skolēnu fizisko aktivitāti veicinošos un ierobežojošos faktorus izglītības iestādēs.

Laika posmā no 2019. gada aprīļa līdz jūnijam Latvijas vispārizglītojošajās skolās pētnieki veica aptaujas, intervijas, apsekoja izglītības iestādes, lai iegūtu datus un informāciju par skolēnu kopējo fizisko aktivitāti, sociālās vides lomu, skolas vides piemērotību un pieejamību fiziskajām aktivitātēm. Izglītības iestāžu un valsts politikas izpēte fizisko aktivitāšu veicināšanas jomā noslēdzās š.g. septembrī ar izglītības, sporta un veselības nozares politikas veidotāju un ekspertu diskusiju.

Inspekcija kā Veselības ministrijas projekta sadarbības partneris nodrošināja metodisko atbalstu un uzraudzību visos pētījuma posmos – sagatavošanās pētījumam, pētījuma īstenošana, kā arī pētījuma rezultātu izvērtēšana.

Galvenie rezultāti:

·         iegūti pierādījumi par skolēnu fizisko aktivitāti veicinošiem un kavējošiem faktoriem;

·         apkopotas pētnieku rekomendācijas bērnu un jauniešu fiziskās aktivitātes veicināšanai skolas vidē.

Pētījuma rezultāti perspektīvā:

·         rosinās izmaiņas skolas telpu un sporta zonas infrastruktūras (t.sk. higiēnas telpu) labiekārtošanā atbilstoši fizisko aktivitāti veicinošas vides principiem;

·         kalpos par zinātnisku pamatu kompleksas rīcības programmas izstrādei fizisko aktivitāšu piedāvājuma un pieejamības nodrošināšanai.

Plānots, ka „SIA AC KONSULTĀCIJAS” pētnieki prezentēs „Fiziskās aktivitātes veicinošas vides pētījuma izglītības iestādēs” gala ziņojumu 2020.gada sākumā.