ERAF projekts "Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde"

 

ERAF projekta "Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde. 1.posms" realizācija 
 
2010.gada februārī ir noslēgti Sadarbības līgumi ar projekta sadarbības partneriem Veselības norēķinu centru un Valsts reģionālās attīstības aģentūru.

Veselības inspekcija turpina ERAF projekta „Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde. 1.posms” realizāciju – ir noslēgti sadarbības līgumi ar sadarbības partneriem un atklātā konkursā ir izvēlēti tehniskie konsultanti, kas nodrošinās atbalstu projekta realizācijā:

  • 2010.gada februārī noslēdzās atklāts konkurss „Tehnisko konsultantu piesaiste projekta „Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde. 1.posms” realizācijā” un 10.martā parakstīts līgums ar uzvarētāju - SIA „BSM Konsultanti” par tehnisko konsultantu atbalstu projekta realizācijā.

  • Konsultanti intervijās ar Inspekcijas vadību un darbiniekiem iepazinās ar Veselības inspekcijas funkcijām, sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem un no tiem izrietošajiem biznesa procesiem, lai izstrādātu vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrādes, ieviešanas un garantijas nodrošināšanas iepirkums dokumentāciju.

  • 2010.gada 15.maijā Inspekcijā notika seminārs, kurā tehniskie konsultanti prezentēja projekta e-pakalpojumu pamatnostādnes, piedāvāto tehnisko risinājumu un informācijas sistēmas arhitektūru, diskutēja atvērtos jautājumus.
 
Kā jau informējām, projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidota veselības nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēma, kas nodrošinās veselības nozares uzraudzības balstīšanu uz kvalitatīvu informāciju un risku analīzi, nodrošinās saskarni ar veselības nozares informācijas sistēmām, piedāvās uzņēmējiem un iedzīvotājiem elektroniskos pakalpojumus. 
 
Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde 1.posms
 

2009. gada 23. septembrī Veselības inspekcija ir parakstījusi vienošanos ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju par Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļu apguvi, realizējot projektu „Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde. 1.posms”.

2009.gada 20.novembrī Inspekcija ir izsludinājusi atklātu konkursu „Tehnisko konsultantu piesaiste projekta „Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde. 1.posms” realizācijā”, kas paredz sagatavot prasības VUIS 1.posma izstrādes iepirkumam un veikt sistēmas izstrādes kvalitātes uzraudzību.

Projekta mērķis ir, izmantojot informācijas tehnoloģijas, izveidot veselības nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmu (VUIS), kas nodrošinās veselības nozares uzraudzības balstīšanu uz kvalitatīvu informāciju un risku analīzi, nodrošinās saskarni ar veselības nozares informācijas sistēmām, piedāvās uzņēmējiem un iedzīvotājiem elektroniskos pakalpojumus, tādejādi paaugstinot Inspekcijas un citu nozares institūciju darba efektivitāti un mazinot administratīvo slogu uzņēmējiem un sabiedrībai.

Šīs informācijas sistēmas pārzinis būs Veselības inspekcija, kas organizēs sistēmas izstrādi, ieviešanu, darbināšanu un uzturēšanu.

Sistēmā tiks nodrošināta uzraudzības objektu uzskaite, uzraudzības procesu elektronisks atbalsts, kā arī elektroniski pakalpojumi iedzīvotājiem un uzņēmumiem:

  • Sistēma uzturēs elektronisku saziņu starp uzraudzības uzņēmumiem un Veselības inspekciju – paziņojumu par darbību, pašnovērtēšanās anketu, problēmu novēršanas ziņojumu un citu elektronisku dokumentu apriti.
     
  • Iedzīvotājiem internetā būs pieejama elektroniska iesnieguma forma, informācija par patērētāja tiesībām saņemt kvalitatīvu pakalpojumu/preci un informācija par uzraudzībā esošiem objektiem un to riska līmeni.

VUIS tieši sadarbosies gan ar esošajiem reģistriem un informācijas sistēmām (Valsts zāļu reģistrs, Veselības norēķinu centra Vadības informācijas sistēma), Eiropas nozīmes ātrās reaģēšanas informācijas sistēmām, gan ar citām valsts nozīmes centrālajām e-veselības informācijas sistēmām (pēc to izstrādes) – EVK IS, e-recepšu informācijas sistēmu, e-veselības integrācijas platformu u.c.